Ιουνίου 23, 2018
Παπαζαχαρίου Μαρία

Παπαζαχαρίου Μαρία

Εδώ και λίγες μέρες εγκαθίστανται σε κεντρικά σημεία και γειτονιές του νησιού οι κάδοι για την διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών στα απορρίμματα, δίνοντας την δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να εφαρμόσουν μια εξόχως περιβαλλοντική δράση ,και να συμβάλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των υλικών που αφορούν στο 60% των απορριμμάτων, δηλαδή γυαλί , χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό και λευκοσίδηρο.

Τα ειδικά οχήματα-απορριματοφόρα ανακύκλωσης θα μεταφέρουν  το περιεχόμενο των κάδων στο κέντρο διαλογής , και από εκεί μετά την επεξεργασία στις μονάδες επεξεργασίας.

67 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κω Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα επτά (67) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κω, που εδρεύει στην Κω,

και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 100 Δήμος Κω (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) Κως ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων [Σάρωθρο (Ομάδας Ι' Τάξης Γ)] 6 μήνες 1 101 Δήμος Κω (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) Κως ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων [Φορτωτής (Ομάδας Ε' Τάξης Γ)] 6 μήνες 2 102 Δήμος Κω (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κως ΥΕ Εργατών 6 μήνες 54 103 Δήμος Κω (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κως ΔΕ Οδηγών

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Τόσκας επισκέφθηκε μονάδες και φυλάκια στο Χώρο Ευθύνης των 95 και 80 ΑΔΤΕ (Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής) στο ΝΑ Αιγαίο, καθώς και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών στη Ρόδο.

Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τα στρατόπεδα “Επιλάρχου Φράγκου Χρήστου” έδρα της 395 Επιλαρχίας Αναγνωρίσεων Εθνοφυλακής (395 ΕΑΡΜΕΘ) και “Λοχαγού Μπελούμπαση Νικόλαου”, όπου εδρεύει η 1/38 Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (1/38 ΔΤΕ) και ενημερώθηκε για την αποστολή των μονάδων και τη στελέχωσή τους.

Η ενημέρωση γίνεται στα πλαίσια της πρόληψης και προστασίας των μελών μας , καθώς  κάθε  θερινή περίοδο οι έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές είναι πιο εντατικές.  Ως Τοπικό Παράρτημα ενημερώνουμε τα μέλη μας ώστε να είναι προετοιμασμένα και έτοιμα σε τυχόν ελέγχους.

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.