Απριλίου 24, 2018

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.
στο νησί μας καθώς και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και τη μη εφαρμογή του φόρου
διανυκτέρευσης στα τουριστικά καταλύματα. [Εισηγητής: κ. Δήμαρχος Κω].
2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2017 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του
έργου: “Συντήρηση – Επισκευές στον παιδικό σταθμό Γ. Αβέρωφ, πόλης Κω”. [Εισηγητής:
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
3. Συμμετοχή του Δήμου Κω στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PANORAMA WORLD FESTIVAL”
στη Σουηδία 17 και 18 Φεβρουαρίου 2018 και ψήφιση – διάθεση πίστωσης. [Εισηγητής:
Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης].
4. Συμμετοχή του Δήμου Κω στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “SALON DE VACANCES” στις
Βρυξέλλες 1 – 4/02/2018 και ψήφιση – διάθεση πίστωσης. [Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.
Κρητικός Αντώνης].
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Έργα επέκτασης ΧΥΤΑ νήσου Κω”, λόγω τροποποίησης της
μελέτης. [Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
6. Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη – οριστική παραλαβή του έργου: «Αντικατάσταση
ασφαλτοτάπητα υφιστάμενων οδών οικισμού Σ. Βενιζέλου», (Α.Μ. 28/2009). [Εισηγητής:
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση των
παράπλευρων οδών στις οδούς Μπουμπουλίνας και Αβέρωφ”, (Α.Μ. 13/2009). [Εισηγητής:
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση
Κεντρικής οδού στο Κακό Πρινάρι», (Α.Μ. 31/2011). [Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση
οδών του παλαιού σχεδίου, μετά από πράξεις αναλογισμού και αποζημιώσεις», (Α.Μ.
37/2011) [Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση
οδού πρόσβασης στο νέο Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας”, (Α.Μ. 41/2015). [Εισηγητής:
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών].
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας που αφορά στο διαχειριστικό
έλεγχο της χρήσης 2016 Δήμου Κω από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. [Εισηγητής: Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών].
12. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5802. [Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9310. [Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
14. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
μηχανήματος (φορτωτή) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 78487. [Εισηγητής: Εντεταλμένος
δημοτικός σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
15. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 4052. [Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
16. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
απορριμματοφόρου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5796. [Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων. [Εισηγητής:
Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Εργοταξίου Δήμου Κω κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Τζιμίκου που αφορά στην:
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΦΑΞ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ KONICA MINOLTA». [Εισηγητής: Δ/νση
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27η ΤΗΣ ΑΠΟ 8 Δεκεμβρίου 2017, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΟΣ ΚΩ – ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ -ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7 - 85300 ΚΩΣ – ΤΗΛ. 2242360431-432-433 - FAX. 2242021341 Σελίδα 3
19. Έγκριση 3ου Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Dataverse που αφορά στην:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ-
ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2017». [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής].
20. Έγκριση 3oυ Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Logicom που αφορά στην:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
21. Έγκριση 1oυ Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Link που αφορά στην:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ». [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
22. Έγκριση 2ου Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας Mycom που αφορά στις :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΞ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ». [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
23. Έγκριση 4ου Πρωτοκόλλου Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών εταιρείας OTS που αφορά στην:
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ –ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ». [Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής].
24. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής υπηρεσιών Δημοτικού Σφαγείου Κω. [Εισηγητής: Δ/νση
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης].
25. Έγκριση διενέργειας προμηθειών. [Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών].
26. Έγκριση της Προμήθειας “Τροφίμων για τους άπορους – ομάδα Δ΄ είδη Οπωροπωλείου” με
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
[Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών].
27. Έγκριση της Προμήθειας “Ανταλλακτικών για τις ανάγκες του δημοτικού σφαγείου” με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
[Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών].
28. Προέγκριση μετακίνησης αιρετών. [Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης].
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ   ΣΕ   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΩ,  ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ   ΤΟΥ ΣΤΙΣ  03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017,  ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΩΡΑ  18:00,  ΜΕ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ: 

 1. 1.    Έγκριση Γ’ Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2017.[Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 2. 2.    Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση – αποπληρωμή οφειλών της Α.Τ.Ε.Κ.Α. σε ασφαλιστικά ταμεία, Δ.Ο.Υ. και μισθοδοσία εργαζομένου. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 3. 3.    Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση – αποπληρωμή οφειλών της Δ.Α.Ν.Ε.Η.Ρ. σε ασφαλιστικά ταμεία, Δ.Ο.Υ. και μισθοδοσία εργαζομένου.   [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 4. 4.    Έγκριση τακτικής επιχορήγησης του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω οικον. έτους 2017.  [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 5. 5.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών - υπηρεσιών  Δήμου Κω.  [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 6. 6.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 169/2017 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, περί ψήφισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2017. [Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ/Σ Δ.Λ.Τ. κ. Κοκκαλάκης Γεώργιος].
 7. 7.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2017 Εισηγητικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την παραχώρηση τμήματος της πλατείας 7ης Μαρτίου, έμπροσθεν της κύριας εισόδου της Μαρίνας Κω, για την τοποθέτηση γλυπτού, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
 8. 8.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρων στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., για την εγκατάσταση συνεπτυγμένων υποσταθμών στη Δημοτική Κοινότητας Καρδάμαινας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 9. 9.    Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου :  “Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή επέκτασης (Λάμπη- Λαγκάδα- Πλατάνι)”, (Α.Μ.:  10/2017). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 10. 10.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Πλακόστρωση οδοστρώματος από εκκλησία Ασωμάτου μέχρι επαρχιακού δρόμου”, (Α.Μ.: 29/2016).  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 11. 11.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Ανάπλαση παλαιού πυρήνα Μαστιχαρίου – Πλακόστρωση και Ηλεκτροφωτισμός οδών στο πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού Μαστιχαρίου”, (Α.Μ.: 36/2016). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 12. 12.  Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στην ευρύτερη περιοχή Μαρμαρίου (Αγκιναρωπή)”, (Α.Μ.: 45/2015).  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 13. 13.  Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση τμήματος οδού Αρτεμησίας”, (Α.Μ.: 37/2017). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 14. 14.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση Δημοσίων Δικτύων & Κοινόχρηστων Υποδομών στη νήσο Κω – Έργα γεφύρωσης στον περιμετρικό δρόμο (Νεκροταφείο) Δ.Κ. Καρδάμαινας (οδός Κανάρη κάθετος Σωκράτους)”, (Α.Μ.: 37/2015).  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 15. 15.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του απορριμματοφόρου με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 9112. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 16. 16.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του απορριμματοφόρου με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 5779. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 17. 17.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του απορριμματοφόρου με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 9120. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 18. 18.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  εργασιών του εκσκαφέα – φορτωτή μάρκας Komatsu με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 78467. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 19. 19.  Λήψη απόφασης για την είσπραξη χρηματικού ποσού προερχόμενου από τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της εταιρείας “ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΩΣ Α.Ε.” [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 20. 20.  Λήψη απόφασης για την είσπραξη χρηματικού ποσού προερχόμενου από τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της εταιρείας “ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩΣ Α.Ε.” [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 21. 21.  Έγκριση ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 316/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων επαγγελμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ.), για απασχόληση στο Δήμο Κω κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018-2019. [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 22. 22.  Έγκριση ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 317/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, περί  λήψης απόφασης για τη συστέγαση σχολικών μονάδων των οποίων των κτίρια υπέστησαν ζημιές από το σεισμό της 21ης/7/2017. [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 23. 23.  Έγκριση έκτακτης μετάβασης κ. Δημάρχου για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πιστώσεων. [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κυρίτσης Γεώργιος].

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΩ, ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ,  ΣΤΙΣ  01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017,  ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ  19:00,  ΜΕ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ: 

 1. 1.         Λήψη απόφασης ως προς την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 68/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κω, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. [Εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος].
 2. 2.         Έγκριση της υπ’ αριθμ. 129/2017 απόφασης του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά στην ψήφιση του απολογισμού χρήσεως 2016.  [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Κιάρης Μηνάς].
 3. 3.         Έγκριση της υπ’ αριθμ. 130/2017 απόφασης του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά στην ψήφιση του ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως 2016. [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Κιάρης Μηνάς].
 4. 4.         Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό της Κεντρικής Πλατείας Ζιάς Ασφενδιού ως ήπιας κυκλοφορίας.  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 5. 5.         Ενημέρωση της Προέδρου του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. που αφορά στο διαχειριστικό έλεγχο της επιχείρησης περιόδου από 01-01-2015 έως 31-12-2015. [Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κα. Πη Βασιλεία].
 6. 6.         Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης μέλους Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. και ορισμού νέου μέλους. [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 7. 7.         Έγκριση της υπ’ αριθμ. 127/2017 απόφασης Δ/Σ Δ.Λ.Τ. που αφορά στην τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος – 6η αναμόρφωση Π/Υ οικον. έτους 2017. [Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ/Σ κ. Κοκκαλάκης Γεώργιος].
 8. 8.         Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου από Σταυρού πέραμα έως αεροδρόμιο με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. [Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος της Επιτροπής κας Πη Βασιλεία].
 9. 9.         Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, κλασικού τύπου, με διακριτικό τίτλο “ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2”, κατηγορίας 4* αστέρων, δυναμικότητας 232 κλινών, επί γηπέδου συνολικής έκτασης 19.620,00 τ.μ. των Κ.Μ. 320, 320Α, 322Β Γαιών Αντιμάχειας, στην περιοχή  “ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ”, Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας, Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών, Δήμου Κω, νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της “ΞΤΓΟ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α.Ε.”. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 10. 10.     Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο: «Ανανέωση προγράμματος παρακολούθησης στόλου οχημάτων του Δήμου Κω, στην εταιρεία Link Technologies – Τεχνολογικές ΑΕ, λόγω αποκλειστικότητας.  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 11. 11.     Λήψη απόφασης για το συμψηφισμό ποσού που έχει ρυθμιστεί στη ΔΕΗ ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος, κατόπιν αιτήματος κ. Θεοδωρίδη Ιωάννη. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 12. 12.     Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 372,08 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος κας Βίγκου Σοφίας). [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 13. 13.     Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 3.723,37 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δωδ/σου. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 14. 14.    Προέγκριση μετάβασης αιρετών για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πιστώσεων. [Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος].

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Σελίδα 1 από 2
© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.