Ιανουαρίου 18, 2019

ΘΕΜΑ: Δημοτική υποτίμηση της υπεράσπισης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

 

1. Σε απάντηση του αιτήματος 14 δημοτικών συμβούλων για μονοθεματική σύγκληση του δημοτικού μας συμβουλίου και συζήτηση του λαϊκού αιτήματος των 32 νησιών του Αιγαίου για την διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, πήραμε την μηνιαία πρόσκληση του Δεκεμβρίου!

Από λάθος δικό μας δεν δηλώθηκε η συνυπογραφή του αιτήματος και από τον κ. Ε. Μαραγκό, συνεπώς το αίτημα ήταν από 15 μέλη του σώματος.)

Με την επιλογή εκ μέρους του προεδρείου γίνονται 2 σοβαρά πολιτικά λάθη:

α) το ειδικής ΤΟΠΙΚΗΣ σημασίας με γενικότερη κοινωνική και οικονομική σημασία αίτημα μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 32 νησιά τσουβαλιάζεται-τίθεται μαζί με το πανελλαδικής εφαρμογής και κλαδικό αίτημα του ειδικού τουριστικού τέλους.

β) στην ημερήσια διάταξη τίθενται επί πλέον 27 θεματα και ένα ακόμη που δεν φαίνεται που θα είναι η ενημέρωση για το συνέδριο της ΚΕΔΕ, τα οποία συνθλίβουν την ειδική σημασία του θέματος μέσα στην τεράστια έκταση επιμέρους θεμάτων.

2. Με αυτή την επιλογή εκ μέρους του προεδρείου τίθενται 2 σοβαρά πολιτικά θέματα:

 α) Η παράκαμψη της διαδικασίας των προβλέψεων του άρθρου 67 του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης από το προεδρείο του δημοτικού μας συμβουλίου συνιστά θεσμική παραβίαση της νομιμότητας.

β) Συνιστά πράξη μη σεβασμού της πολιτικής άποψης 15 μελών του δημοτικού συμβουλίου, και παραβίασης του κανονισμού του δημοτικού μας συμβουλίου, υποβαθμίζοντας σοβαρά το ίδιο το συλλογικό μας όργανο.

γ) Συνιστά υποτίμηση και υποβάθμιση του αιτήματος διατήρησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 32 νησιά και με αυτή την έννοια συνιστά και υποτίμηση και περιφρόνηση του δημοκρατικού λαϊκού τοπικού αισθήματος.

Η τυπική  ευθύνη είναι αποκλειστική του προεδρείου του σώματος.

Η ουσιαστική πολιτική ευθύνη είναι αποκλειστικά του κ. Δημάρχου.

3. Σε ότι μας αφορά, ατομικά: θα παραμείνουμε στην αίθουσα μόνο κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος διατήρησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ όπου θα καταθέσουμε γραπτό κείμενο.

Στην συνεχεία θα αποχωρήσουμε εκδηλώνοντας την αντίθεση μας σε τέτοιες παράλογες και αντιδημοκρατικές πρακτικές που μας γυρίζουν στο …αμαρτωλό παρελθόν.

Ν Μυλωνάς (δημοτικός σύμβουλος)

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.