Ιουνίου 20, 2018

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση».

 

 

            Η ΔΕΥΑΚ ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμένου καθαρισμού δεξαμενών και δικτύων θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού την 03-05-2018 ημέρα Πέμπτη από τις 8.00 π.μ. έως και τις 17.00 μ.μ. στην Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας λόγω καθαρισμού του συγκροτήματος του Υδατόπυργου.

            Η επανατροφοδότηση του δικτύου με νερό θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα γι΄αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό πίεση.

                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

 

 

                                                                          ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ : “Ένα μεγάλης σημασίας έργο για την υδροδότηση της Δ.Ε Ηρακλειδών εγκρίθηκε και εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.”

Ένα μεγάλο και σημαντικό έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” μετά από συντονισμένες και τεκμηριωμένες προσπάθειες του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ.

Πρόκειται για το έργο επέκτασης του συστήματος τηλελέγχου-τηλεχειρισμού και παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης στη δημοτική ενότητα Ηρακλειδών.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.499.800 ευρώ.

Προβλέπεται η εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεμετρίας και εξοπλισμού μέτρησης και τηλεδιαχείρισης της ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού, εξοπλισμού ενεργού εντοπισμού διαρροών και εξοπλισμού μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σε τριάντα εννέα (39) υφιστάμενες υποδομές του δικτύου υδροδότησης της Δ.Ε. Ηρακλειδών της νήσου Κω,οι οποίες αποτελούν το σύνολο των γεωτρήσεων και των δεξαμενών που υδροδοτούν την Αντιμάχεια, το Μαστιχάρι,την Καρδάμαινα και την Κέφαλο.

Η υλοποίηση αυτού του έργου, δημιουργεί μια νέα εποχή όχι μόνο για τη ΔΕΥΑΚ αλλά και για τα ζητήματα της ύδρευσης στη Δ.Ε Ηρακλειδών.

Με την ολοκλήρωση του έργου, τα οφέλη για το Δήμο της Κω και τους πολίτες θα είναι τα εξής:

α) εξασφαλίζονται οι ποσότητες νερού που θα καλύπτουν το ζητούμενο επίπεδο κατανάλωσης, υπολογίζοντας και τη μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης τους θερινούς μήνες ή τις περιόδους αιχμής.

β) διασφαλίζεται η αδιάκοπη τροφοδοσία νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων κατοικιών στην περιοχή ευθύνης.

γ) επιβάλλεται ο απαιτούμενος έλεγχος Ποιότητας του παραγόμενου και καταναλωμένου νερού.

δ) μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα της ΔΕΥΑΚ μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού.

ε) περιορίζονται δραστικά και εξαλείφονται οι διαρροές νερού στο δίκτυο ύδρευσης.

στ) στη χρηματοδότηση του έργου, εντάσσεται και η χρηματοδότηση του εξοπλισμού, κάτι που σημαίνει μηδενικό κόστος για τους καταναλωτές.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ.Μηνάς Κιάρης αναφερόμενος στην ένταξη του έργου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η Κως έχει γυρίσει σελίδα.

Εμείς απαντάμε με έργα και πράξεις.

Η ωρίμανση και η ένταξη του σημαντικού αυτού έργου, αποδεικνύει τη σοβαρότητα, τη συγκροτημένη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αρχής και της ΔΕΥΑΚ.”

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

 ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΑΙ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ
1.754.766,
 
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την Δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». Επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88.6 εκατ. ευρώ.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Πρόσφατα, ο  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58 εκατ. ευρώ.

Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανήλθε στα 88.6 εκατ. ευρώ και ικανοποιεί το σύνολο των ώριμων προτάσεων οι οποίες κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και  ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Ακολουθεί αρχείο .pdf με τους 71 Δήμους - δικαιούχους

 

Σελίδα 1 από 10
© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.