Δεκεμβρίου 12, 2018

ΘΕΜΑ : “Ένα μεγάλο έργο για την ύδρευση στην πόλη της Κω και στη Δ.Ε Ηρακλειδών- Η Κως προχωρά μπροστά με έργα.”

Ένα μεγάλης σημασίας έργο για την ύδρευση στην πόλη της Κω αλλά και στη Δ.Ε Ηρακλειδών, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος.

Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθησης της ποιότητας του νερού στην πόλη της Κω και την κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής «Μαύρικες» της Δ.Ε. Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου.

Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

  1.      Την κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς νερού από γεωτρήσεις της Δ.Κ. ΠΥΛΙΟΥ μέχρι την δεξαμενή στη θέση «Μαύρικες» με τελικό προορισμό τον Υδατόπυργο της Δ.Κ. Αντιμάχειας.

Το νέο δίκτυο είναι μήκους 4.500 μέτρων.

  1.      Την κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς νερού από γεωτρήσεις της περιοχής Τιγκακίου και Μινιέρας μέχρι την κεντρική δεξαμενή υδροδότησης Ασφενδιού στη θέση «Μπαγιάτης».

Το νέο δίκτυο είναι μήκους 4.818 μέτρων.

  1.      Την προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθησης ποιότητας νερού στην πόλη της Κω. Το συγκεκριμένο υποέργο περιλαμβάνει επίσης την αντικατάσταση 11.500 υδρομέτρων σε όλη την πόλη της Κω και την παρακολούθηση των ενδείξεων σε πραγματικό χρόνο μέσω της μεταφοράς των δεδομένων σε κεντρικό υπολογιστή.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΔΕΥΑΚ προς τους πολίτες αλλά και οι υποδομές και τα δίκτυα της επιχείρησης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ, θα εκτελεστεί από τη ΔΕΥΑΚ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Κως προχωρά μπροστά με έργα.

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση».

 

 

            Η ΔΕΥΑΚ ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμένου καθαρισμού δεξαμενών και δικτύων θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού την 03-05-2018 ημέρα Πέμπτη από τις 8.00 π.μ. έως και τις 17.00 μ.μ. στην Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας λόγω καθαρισμού του συγκροτήματος του Υδατόπυργου.

            Η επανατροφοδότηση του δικτύου με νερό θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα γι΄αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό πίεση.

                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

 

 

                                                                          ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ : “Ένα μεγάλης σημασίας έργο για την υδροδότηση της Δ.Ε Ηρακλειδών εγκρίθηκε και εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.”

Ένα μεγάλο και σημαντικό έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” μετά από συντονισμένες και τεκμηριωμένες προσπάθειες του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ.

Πρόκειται για το έργο επέκτασης του συστήματος τηλελέγχου-τηλεχειρισμού και παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης στη δημοτική ενότητα Ηρακλειδών.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.499.800 ευρώ.

Προβλέπεται η εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεμετρίας και εξοπλισμού μέτρησης και τηλεδιαχείρισης της ποσότητας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού, εξοπλισμού ενεργού εντοπισμού διαρροών και εξοπλισμού μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σε τριάντα εννέα (39) υφιστάμενες υποδομές του δικτύου υδροδότησης της Δ.Ε. Ηρακλειδών της νήσου Κω,οι οποίες αποτελούν το σύνολο των γεωτρήσεων και των δεξαμενών που υδροδοτούν την Αντιμάχεια, το Μαστιχάρι,την Καρδάμαινα και την Κέφαλο.

Η υλοποίηση αυτού του έργου, δημιουργεί μια νέα εποχή όχι μόνο για τη ΔΕΥΑΚ αλλά και για τα ζητήματα της ύδρευσης στη Δ.Ε Ηρακλειδών.

Με την ολοκλήρωση του έργου, τα οφέλη για το Δήμο της Κω και τους πολίτες θα είναι τα εξής:

α) εξασφαλίζονται οι ποσότητες νερού που θα καλύπτουν το ζητούμενο επίπεδο κατανάλωσης, υπολογίζοντας και τη μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης τους θερινούς μήνες ή τις περιόδους αιχμής.

β) διασφαλίζεται η αδιάκοπη τροφοδοσία νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων κατοικιών στην περιοχή ευθύνης.

γ) επιβάλλεται ο απαιτούμενος έλεγχος Ποιότητας του παραγόμενου και καταναλωμένου νερού.

δ) μειώνονται τα λειτουργικά έξοδα της ΔΕΥΑΚ μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού.

ε) περιορίζονται δραστικά και εξαλείφονται οι διαρροές νερού στο δίκτυο ύδρευσης.

στ) στη χρηματοδότηση του έργου, εντάσσεται και η χρηματοδότηση του εξοπλισμού, κάτι που σημαίνει μηδενικό κόστος για τους καταναλωτές.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ.Μηνάς Κιάρης αναφερόμενος στην ένταξη του έργου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η Κως έχει γυρίσει σελίδα.

Εμείς απαντάμε με έργα και πράξεις.

Η ωρίμανση και η ένταξη του σημαντικού αυτού έργου, αποδεικνύει τη σοβαρότητα, τη συγκροτημένη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αρχής και της ΔΕΥΑΚ.”

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Σελίδα 1 από 10
© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.