Οκτωβρίου 22, 2018

16η πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω

Αυγούστου 26, 2014 0

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΗΜΕΡΑ, 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ & ΩΡΑ 13:30 μ.

ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 67 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/ 07-06-2010), ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Γνωμοδότηση επί αιτήματος πολιτών κατόπιν παραγγελίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

Σημείωση :
Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ζητάει την άμεση εξέταση και λήψη της σχετικής με το θέμα απόφασης.

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.