Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩ Θ.ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΘΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΧΡΟΝΟΣ/video

ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Γ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΚΩ Θ.ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –  ΘΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΧΡΟΝΟΣ/video