Ιουνίου 25, 2019

ME ΠΕΝΤΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 12/04/19

Απριλίου 09, 2019 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ Σκεύου Ζερβού 40, την Παρασκευή 12 Απριλίου και ώρα 12:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την υπ’αριθμ.1/2019(ΑΔΑ:ΩΛ6ΤΩΛΕ-5Μ0) απόφαση από το 1 ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου με θέμα: «Γνωμοδότηση Συμβουλίου περί εξέταση αίτησης κας Παπαηλία Μυρωδάτης του Νικολάου, για κατάληψη και εν συνεχεία της απώλειας κοινοχρήστου χαρακτήρα, συγκεκριμένων τμημάτων συνολικού εμβαδού 14,39 τ.μ. του κοινόχρηστου χώρου από οικοδομή ιδιοκτησία της».

2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ζηπαρίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 6 της Δ.Ε. Δικαίου του Δήμου Κω σε τμήμα της Κ.Μ. 125 Γαιών Ασφενδιού και επανεπιβολή της αρθείσας απαλλοτρίωσης.

3. Ανάπτυξη Δικτύου Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στα Νησιά.

4. Εφαρμογή του Ν.4599/2019 και κλείσιμο δημοτικών οδών από την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των πρακτικών εξετάσεων οδήγησης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτου.

5. Διάφορα αιτήματα πολιτών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κω Γερασκλής Δαυϊδ Αντιδήμαρχος 

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.