Ιουλίου 21, 2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΜΥΛΟΥ/video

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.