Αυγούστου 19, 2019

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ : “Ξεκίνησε το έργο ανακατασκευής του τοιχίου στη Β. Γεωργίου- Η Κως κλείνει παλιές πληγές και προχωρά μπροστά με έργα.”

Το έργο της ανακατασκευής του τοιχίου στη Β. Γεωργίου ξεκίνησε και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο κ.Γερασκλή.

Οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη και παράλληλα θα γίνουν και οι εργασίες θεμελίωσης με ειδικούς πασσάλους στη θάλασσα σε βάθος 12 μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντοχή και η ασφάλεια της κατασκευής.

Το έργο ήταν έτοιμο να ξεκινήσει τον Απρίλιο αλλά μετά από συμφωνία του Δήμου με τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες της περιοχής, μετατέθηκε για το φθινόπωρο προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων τη θερινή περίοδο.

Με μεγάλη προσπάθεια, ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια που υπήρχαν για την υλοποίηση του έργου, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες ενώ εκπονήθηκε νέα, ειδική εδαφοτεχνική μελέτη για την κατασκευή και θεμελίωση του τοιχίου.

Υπενθυμίζουμε ότι την προηγούμενη περίοδο, δεν είχε γίνει καμία κίνηση για την αποκατάσταση του τοιχίου.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή πασσαλότοιχου βαθιάς θεμελίωσης, μήκους πασσάλων L=15.0 m και διαμέτρου D=0.60m με απόσταση μεταξύ παρειάς διαδοχικών πασσάλων x=0.05 m.

Το σκυρόδεμα κατασκευής των πασσάλων και κεφαλόδεσμου θα είναι κατηγορίας χαρακτηριστικής αντοχής C30/37. Σε κάθε περίπτωση, η περιεκτικότητα σε τσιμέντο δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 400 Κgr ανά κυβικό (m3) σκυροδέματος.

Θα πραγματοποιηθεί διάτρηση των πασσάλων με σωλήνωση προπορείας στο σύνολο της διάτρησης για την εξασφάλιση συνθηκών ευστάθειας των τοιχωμάτων της οπής.

Όλοι οι πάσσαλοι οπλίζονται με διαμήκη οπλισμό : 17Φ22 (κατ’ ελάχιστο), εγκάρσιο (συνδετήρες) Φ14/100 και πρόσθετα Φ14/1000.

Παράλληλα τμήματα πλακοστρώσεων που έχουν υποστεί καθίζηση θα καθαιρεθούν, και θα ακολουθήσει κατασκευή υπόβασης από σκυρόδεμα πάχους 10εκ ενώ θα τοποθετηθούν νέες πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40×40 (βοτσαλόπλακες χρώματος καφέ).

Η Κως κλείνει πληγές που έρχονται από το παρελθόν, προχωρά μπροστά και αλλάζει με έργα.

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.