Νοεμβρίου 17, 2018

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΒΑΡΚΑΣ: ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΠΑΡΧΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ- ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ/video-δηλώσεις

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.