Ιουνίου 24, 2019

20η πρόσκληση της 1ης τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Κω, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του στις 12 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., με είκοσι πέντε (25) θέματα στην Η.Δ.

Οκτωβρίου 09, 2018 0

Κως, 08/10/2018

Α.Π.: 26488

 

3

 

 

                                                                                                     

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              

     ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                ΠΡΟΣ:                                           

 

1) Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους,

     & κ. Δήμαρχο Κω.

2) Τους κ.κ. Προέδρους των

     Δημοτικών Κοινοτήτων.

 

 

               ΔΗΜΟΣ  ΚΩ                                                                                      

     ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                        

         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η                  

                                                                                   

      

            

 

                 

                                                                                                                                                     

             

                                                                                                        

                                                                                                                              

                                                                                                                                       

                                                                                                                                 

 

Κοιν.

κ.κ.  Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΣ   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ   ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΩ, ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ,  ΣΤΙΣ  12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018,  ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   &  ΩΡΑ  19:00,  ΜΕ  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. 1.    Έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή για το διαχειριστικό έλεγχο της ΒΙ.ΜΕΛ. Α.Ε. (Εισηγήτρια: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κα. Τζάνου Κωνσταντίνα).
 2. 2.    Έγκριση Γ’ Τριμηνιαίας έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2018.   (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 3. 3.    Έγκριση της απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της κοινωφελούς επιχείρησης οικον. έτους 2018. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος &  Πρόεδρος του Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης κα. Πη Βασιλεία).
 4. 4.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 173/2018 Απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης του πρακτικού απόρριψης προσφοράς και κήρυξης της διαδικασίας διενέργειας έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου έτους 2016 και τακτικού διαχειριστικού ελέγχου έτους 2017 της ως άνω κοινωφελούς επιχείρησης, ως άγονη. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος &  Πρόεδρος του Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης κα. Πη Βασιλεία).
 5. 5.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 98/2018 Απόφασης του Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ψήφισης Α’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ως άνω οργανισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
 6. 6.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 167/2018 Απόφασης του Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί αποδοχής ποσού επιχορήγησης από το Δήμο Κω και αναμόρφωσης (4ης) του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του ως άνω οργανισμού οικον. έτους 2018.  (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
 7. 7.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 117/2018 Απόφασης Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. Κω περί ψήφισης έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. κ. Κοκκαλάκης Γεώργιος).
 8. 8.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση τμήματος οδών στην Δ.Κ. Καρδάμαινας: Από πλατεία ΤΑΧΙ ως κεντρική πλατεία και τμήμα παραλιακής οδού ως παιδική χαρά.” (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 9. 9.    Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “Ανάπλαση και ηλεκτροφωτισμού κεντρικών οδών Ζηπαρίου (Ο.Τ. 67,75,76),” (Α.Μ.: 16/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 10. 10.  Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 2ου Γενικού Λυκείου Κω”, (Α.Μ.: 64/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 11. 11.  Προέγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Χατζηκαλύμνιου Μιχάλη, στην Λάρνακα Κύπρου από τις 27 έως τις 31/10/2018, για τη συμμετοχή του στην εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου STRATENERGY που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
 12. 12.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων κτιρίων Δήμου Κω για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο  έτους 2018.  (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 13. 13.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων στις Δημοτικές Κοινότητες Κεφάλου και Καρδάμαινας”, (Α.Μ.: 57/2016).  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 14. 14.  Έγκριση των από 03/10/2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής μηχανολογικών εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος αρμόδιος Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
 15. 15.  Έγκριση του από 03/10/2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μηχανολογικών εργασιών επισκευής μηχανήματος έργου Δήμου Κω.  (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος αρμόδιος Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
 16. 16.  Έγκριση του από 05/10/2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών μηχανουργείου απορριμματοφόρου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος αρμόδιος Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
 17. 17.  Έγκριση του από 05/10/2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών μηχανουργείου μηχανήματος. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος αρμόδιος Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).
 18. 18.  Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης 1ου παραδοτέου (Στάδιο 1) για την Υπηρεσία: “Παροχής Υποστήριξης στην προετοιμασία πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ για τα «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
 19. 19.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της υπηρεσίας “ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Q-PRIME/FINANCIALSR.4) – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΚΩ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
 20. 20.  Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 501/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, ως προς τη ημερομηνία μετάβασης των εκπροσώπων Δήμου Κω στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “WTM” στο Λονδίνο 5-7/11/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
 21. 21.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Κω σε περιοδικό έτους 2018, συνολικού ποσού 3.100,00 €. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
 22. 22.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Κω σε περιοδικό έτους 2018, συνολικού ποσού 1.240,00 €.   (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).
 23. 23.  Προέγκριση μετάβασης Δημάρχου Κω κ. Κυρίτση Γεωργίου, για εκτός έδρας υπηρεσίας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.).
 24. 24.  Προέγκριση μετάβασης εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου αρμοδίου για τις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις του Δήμου Κω κ. Κανταρζή Νικολάου, για εκτός έδρας υπηρεσίας. (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος κ. Κανταρζής Νικόλαος).
 25. 25.  Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινουμένων για εκτός έδρας υπηρεσίας. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.