Μαρτίου 22, 2019

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ-Εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας σχετικά με το άρθρο 204 του«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» αναφορικά με την υπογραφή του συντάκτη στις πράξεις εκκαθάρισης και στα χρηματικά εντάλλματα Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο είναι άδικο

Αυγούστου 10, 2018 0

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΚΩΣ 08/08/2018

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4555/18 ΑΡ0ΡΟ 204

Εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας σχετικά με το άρθρο 204 του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» αναφορικά με την υπογραφή του συντάκτη στις πράξεις εκκαθάρισης και στα χρηματικά εντάλματα.

Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο είναι άδικο και εχθρικά

διακείμενο προς τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.

Ποτέ μέχρι σήμερα, από καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει ψηφιστεί κάτι παρόμοιο. Ήταν ο προϊστάμενος και ο διευθυντής της οικονομικής υπηρεσίας, ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος, ο ταμίας του δήμου που υπέγραφαν στα χρηματικά εντάλματα πληρωμής (ΧΕΠ) και στις πράξεις εκκαθάρισης. Δηλαδή οι αιρετοί διοικούντες οικονομικών υπηρεσιών και οι υπάλληλοι σε θέση ευθύνης, δικαιούχοι και του ανάλογου επιδόματος ευθύνης.

-Ως γνωστόν οι απλοί υπάλληλοι είναι συντάκτες-εκδότες των ΧΕΠ δηλαδή

-Συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δικαιολογητικά.

-Τα στοιχεία προέρχονται από άλλα τμήματα π.χ. τεχνικές υπηρεσίες, τμήμα προμηθειών, τμήμα προϋπολογισμού κ.λ.π.

-Οι εργασίες διαφορετικών τμημάτων του Δήμου καταλήγουν στους συντάκτες, τις περισσότερες φορές με τεράστιες ασάφειες ή ελλείψεις.

-Οι εκδότες-συντάκτες είναι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών.

-Οι εκδότες δεν είναι δυναιόν να μετατραπούν σε υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανικοί, νομικοί, οικονομολόγοι,κ.λ.π.) προκειμένου να είναι γνώστες όλων των υποθέσεων που σχετίζονται με την αρτιότητα ενόςΧΕΠ. Παρόλα αυτά ελέγχουν τα πάντα στο μέτρο του δυνατού πριν την οριστική έκδοση του ΧΕΠ.

-Οι εκδότες-συντάκτες ακολουθούν και μαθαίνουν από τις συστάσεις των επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

-Από την εμπειρία μας επισημαίνουμε ότι ποτέ ένα ΧΕΠ δεν είναι 100% πλήρες στοιχείων διότι πάντα το Ελεγκτικό Συνέδριο με εξειδικευμένο προσωπικό, με νομολογία και σεμινάρια, ζητάει περισσότερα δικαιολογητικά τα οποία είναι αδύνατον να γνωρίζουμε και λόγω ασάφειας των νόμων.

-Ο προληπτικός έλεγχος συμβάλλει όχι μόνο στη χρηστή διοίκηση από πλευράς Ο.Τ.Α. αυτών καθαυτών αλλά και από πλευράς διοικουμένων διότι τους διορθώνει και τους προστατεύει από φαινόμενα αρνητικής οικονομικής διαχείρισης. Γι' αυτό και δεν επιθυμούμε την κατάργηση του Προληπτικού Ελέγχου και μάλιστα προτείνουμε να γίνεται προληπτικός - προ συμβατικός έλεγχος από το πρώτο ευρώ.

Ειδικότερα για το Ελεγκτικό Συνέδριο, προτείνουμε την αλλαγή των διατάξεων του αυτών, που αφορούν κατασταλτικό έλεγχο επιρρίπτοντας ευθύνες μόνο στους υπογράφοντες το ΧΕΠ. Είναι δικαιότερο η ευθύνη να βαρύνει όλους όσους εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ολοκλήρωσης της δαπάνης.

Επίσης, η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου θα γίνει το εφαλτήριο για πιέσεις από τους αιρετούς προς τους υπαλλήλους και προϊσταμένους, διεκπεραίωσης δαπανών αμφισβητούμενων σε σχέση με τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητά τους. Αυτό σε συνδυασμό με την υποχρέωση υπογραφής των συντακτών του ΧΕΠ, θα δημιουργήσει χαοτικές καταστάσεις λόγω άρνησης υπογραφής. Το «εντέλλεται» σαν λύση του υπαλλήλου δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, διότι και προ Κλεισθένη, οι αιρετοί το αρνούνταν. Η συνέπεια όλων των παραπάνω θα είναι να μην διεκπεραιώνεται η λογιστική εργασία στους Δήμους.

-Επειδή είναι γνωστό σε όλους ότι οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. έχουν άμεση σχέση με την εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων της εκάστοτε δημοτικής αρχής, επιμένουμε και προτείνουμε να αλλάξει το άρθρο 204.

-Στα πλαίσια της χρηστής αυτοδιοίκησης ο συντάκτης - εκδότης υπάλληλος των ΧΕΠ δεν πρέπει να είναι υπόλογος με την υπογραφή του στον κατασταλτικό έλεγχο.

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.