Ιουλίου 20, 2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 19:00

Αυγούστου 06, 2018 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΣ   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ   ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΩ, ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ,  ΣΤΙΣ  10  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018,  ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   &  ΩΡΑ  19:00,  ΜΕ  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. 1.    Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2018 – Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2018. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 2. 2.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 107/2018 απόφασης Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. περί ψήφισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. κ. Κοκκαλάκης Γιώργος).
 3. 3.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 138/2018 απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. κ. Ζερβός Μανώλης).
 4. 4.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Δίκτυο ομβρίων οδών Σκ. Ζερβού και Γ. Αβέρωφ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 5. 5.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Διάνοιξη – ασφαλτόστρωση νέων οδών και πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Δ.Κ. Πυλίου”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 6. 6.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Πλακόστρωση οδού από Πηγή ως πλατεία Αγ. Νικολάου”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 7. 7.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών στην Δ.Κ. Καρδάμαινας: περιοχή «Κεπέχη», μεταξύ των Κ.Μ. 118 ΚΧ & 119-120, οδών Καραναστάση και Ρόδου”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 8. 8.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 54/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Δικαίου”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 9. 9.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών Δ.Ε. Ηρακλειδών”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 10. 10.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 60/2017 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση δαπέδου (παρκέ) αγωνιστικού χώρου, κλειστού γυμναστηρίου δημοτικής ενότητας Κω”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 11. 11.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Κω (2018)”, μ’ αυτεπιστασία.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 12. 12.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Συντηρήσεις υπαίθριου εξοπλισμού και υποδομών Δήμου Κω (2018)”, μ’ αυτεπιστασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 13. 13.  Έγκριση της συνταχθείσας μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Μετατροπή διώροφου κτιρίου καταστήματος (ιδιοκτησίας Β. Πίτση) σε Λύκειο Ζηπαρίου, (Κ.Μ.: 524 γαιών Ασφενδιού)”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 14. 14.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών και οδικού δικτύου Δήμου Κω, (Α.Μ.: 26/2017).” (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 15. 15.  Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης των δικαιούμενων δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).
 16. 16.  Λήψη απόφασης για την υπόθεση οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα προς τον Δήμο Κω των κληρονόμων Αφων Ισμιρλίογλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 17. 17.  Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενος Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (ΣΒΤΚ) με κωδ. ονομασία “1002911 – ΨΑΛΙΔΙ ΚΩΣ”, στη θέση “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  ΡΑΧΗ”, του λόφου ΣΥΜΠΕΤΡΟΝ, Δημοτικής Κοινότητας Κω, Δημοτικής Ενότητας Κω, Δήμου Κω, Νήσου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.”, με σκοπό: α) την ανανέωση της χρονικής ισχύος και β) την τροποποίηση του κεραιοσυστήματος». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 18. 18.  Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ., κατόπιν αιτήσεως του κ. Βουλγαρόπουλου Γεωργίου του Χρήστου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 19. 19.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών εκδοροσφαγέων Δημοτικού Σφαγείου Κω για το χρονικό διάστημα από 01/07/2018 έως 31/07/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 20. 20.  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων Δήμου Κω, με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 5669, ΚΗΗ 5681 & ΚΗΥ 9310. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.