Φεβρουαρίου 20, 2019

KΕΦΑΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -6/7ου Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ” ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020”,

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.