Μαϊου 24, 2019

ΔΙΕΣΗ Αντ. Μπίλλης : Σύγκληση του ΔΣ για το ΦΠΑ, τώρα! – Χάραξη ενιαίας πολιτικής γραμμής – Σχέδιο για την επόμενη μέρα

Ιουνίου 10, 2018 0

Αντ. Μπίλλης :  Σύγκληση του ΔΣ για το ΦΠΑ, τώρα! – Χάραξη ενιαίας πολιτικής γραμμής – Σχέδιο για την επόμενη μέρα

Κάποιοι πρέπει να κατανοήσουν ότι το θέμα των χαμηλών συντελεστών του ΦΠΑ δεν προσφέρεται για χαμηλού επιπέδου αντιπαραθέσεις. Έχει διαχρονικές αναφορές στο ευρωπαϊκό δίκαιο, σχετίζεται με την τρέχουσα δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, αλλά, κυρίως, απαιτεί ενιαία και τεκμηριωμένη γραμμή διεκδίκησης από όλους τους πολιτικούς και παραγωγικούς φορείς του νησιού.

Υπάρχουν πιο εύκολα θέματα από αυτό για να διατηρηθεί κανείς στον αφρό της επικαιρότητας και να κάνει (ή να νομίζει ότι κάνει) το κομμάτι του – αυτό το ζήτημα, πραγματικά, δεν ενδείκνυται για επιδερμικές ή λαϊκίστικες προσεγγίσεις.

Στην ουσία και στην αλήθεια των γεγονότων τώρα:

  •          Από τις 23/05/18 υπάρχει ψηφισμένη Οδηγία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την εκ νέου τροποποίηση της 2006/112/ΕΚ (συνοδευόμενη από σχετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής), βάσει του από 18/01/18 υποβληθέντος σχεδίου της πρότασης  του Συμβουλίου, όπου αφήνεται το νομικό και πολιτικό περιθώριο για τη διεκδίκηση της διατήρησης των υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ.
  •          Επιπλέον, στις 07/06/18 εκδίδεται από το Συμβούλιο συνοδευτικό σημείωμα της Οδηγίας, με τις συνολικές παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα της Οικονομικής Επιτροπής, σε εδάφιο των οποίων αναφέρεται ρητά ότι: «τα κράτη μέλη είναι εξουσιοδοτημένα να συνεχίσουν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές στα προϊόντα που ήδη υπόκεινται σε μειωμένους συντελεστές, σύμφωνα με τις μειώσεις που αναφέρονται στην υπάρχουσα οδηγία 2006/112/ΕΚ».

Έπειτα από αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, και ανεξάρτητα από τη σύμπηξη μετώπου με τα άλλα 4 νησιά ή το αίτημα συνάντησης των 5 δημάρχων με τον Πρωθυπουργό, αιτούμαστε την άμεση σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου για:

  •          Την έκδοση ψηφίσματος που θα αποσταλεί στα μέλη της Βουλής πριν την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου.
  •          Τη χάραξη ενιαίας υπερασπιστικής γραμμής σχετικά με τη διατήρηση των χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ.

Εκεί θα φανεί αν κάποιοι έχουν προτάσεις ή αντιπροτάσεις, τόσο για το ζήτημα των συντελεστών του ΦΠΑ όσο και για την επόμενη μέρα.

Εκεί θα φανεί αν κάποιοι παίζουν με τη νοημοσύνη των δημοτών.

Όπως και να έχει, η μάχη αυτή οφείλει να δοθεί μέχρι τέλους.

Αντώνης Μπίλλης

Γραφείο Τύπου #Δίεση

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.