Μαρτίου 23, 2019

ΞΕΚΙΝΑ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟ

ΘΕΜΑ : “Ξεκινά ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο στην Κέφαλο- Η Κως προχωρά μπροστά και αλλάζει με έργα.”

Ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο στην Κέφαλο, στην περιοχή Κερούλια, ξεκινά.

Το έργο στηρίζεται σε μελέτη που ετοίμασαν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η ανακατασκευή δυο υφιστάμενων αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων στη Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου επί μη οριοθετημένων χειμάρρων μέσου πλάτους 8μ.

Οι εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνουν:

1. Καθαίρεση υπαρχόντων τεχνικών από τσιμεντοσωλήνες.

2. Εκσκαφές 30εκ. κάτω από την υφιστάμενη στάθμη της κοίτης του ρέμματος.

3. Εξυγίανση του εδάφους θεμελίωσης με λίθους 5-20κιλών.

4. Ξυλότυποι και σκυροδέτηση του τεχνικού.

5. Μόνωση των επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό γαλάκτωμα.

6. Εργασίες οδοστρωσίας για οδούς πρόσβασης μήκος περίπου 100μ. εκατέρωθεν του τεχνικού.

7. Σήμανση με πλαστικούς οριοδείκτες.

Η Κως προχωρά μπροστά και αλλάζει με έργα.

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.