Μαρτίου 23, 2019

Με 31 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Τετάρτη 18/04/2018

Απριλίου 16, 2018 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ 19:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Λήψη απόφασης για τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Φιλανθρωπικού Έργου του Οίκου Ευγηρίας “ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ” της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κρητικός Αντώνης).
 2. Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ Δήμου Κω και κας Ζερβού Μαρίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης: “Ανάπλαση παλαιού πυρήνα Μαστιχαρίου – Β΄ Φάση).” (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Ασφαλτόστρωση οδών στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αντιμάχειας οδών Δήμου Κω.” (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφασης Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 13/2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου & ψήφισης 2ης αναμόρφωσης Π/Υ εσόδων εξόδων οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ/Σ ΔΛΤ κος Κοκκαλάκης Γιώργος).
 6. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: “Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες & παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019”, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρόσκλησης: Δ13/οικ./17354/1385/21-03-2018, με κωδικό ΚΣ2/2018-2019. (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).
 7. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη διενέργεια έκτακτου και τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κοινωφελούς επιχείρησης κα Πη Βασιλεία).
 8. Έγκριση πρόσληψης ναυαγοσωστών στον Δήμο Κω για το έτος 2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. περί ψήφισης της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 10. Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του φορτηγού με ανυψωτικό μηχανισμό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5657. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνους του δημοτικού εργοταξίου κος Μαραγκός Σεβαστιανός).
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του σχολικού λεωφορείου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9323. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνους του δημοτικού εργοταξίου κος Μαραγκός Σεβαστιανός).
 13. Έγκριση των από 23-03-2018, 26-03-2018, 28-03-2018, 29-03-2018, 30-03-2018, 03-04-2018 & 04-04-2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου & πιστοποίησης ABS οχημάτων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνους του δημοτικού εργοταξίου κος Μαραγκός Σεβαστιανός).
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του απορριμματοφόρου μάρκας IVECO με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 9112. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνους του δημοτικού εργοταξίου κος Μαραγκός Σεβαστιανός).
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του απορριμματοφόρου μάρκας MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 4062. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνους του δημοτικού εργοταξίου κος Μαραγκός Σεβαστιανός).
 16. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση περιοχής Κρητικών μεταξύ των οδών Αντιμάχου, Σωκράτους και Πατρ. Γερμανού(Ο.Τ 212 α-η)”, (Α.Μ. 25/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 17. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση βατότητας και ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Κω”, (Α.Μ. 64/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 18. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διάνοιξη – επισκευή στο 1ο χιλ. οδού από Κέφαλο προς Κω”, (Α.Μ. 42/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 19. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ, Επισκευή έργων πρωτεύοντος οδικού δικτύου νήσου Κω - Γεφύρι Πλατύ Ποταμού (υποσκαφή θεμελίωσης, αστοχία σκυροδέματος βάσεως και πλαϊνών γέφυρας Πλατύ Ποταμού)”, (Α.Μ. 51/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 20. Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διευθέτηση κόμβων πόλης Κω (κόμβος τράπεζας Πειραιώς, κόμβος Εθν. Αντιστάσεως και προέκταση Αργυροκάστρου)”, (Α.Μ. 14/2014). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 21. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις όψεων 1ου Λυκείου Κω”, (Α.Μ. 52/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 22. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στον παραλιακό δρόμο Καμαρίου Δ.Κ. Κεφάλου”, (Α.Μ. 31/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 23. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση πλατείας Αγίας Τριάδας στην Αντιμάχεια”, (Α.Μ. 19/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 24. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΩ - ΚΟΜΒΟΙ - ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - Φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Μαρίνας (Πλατύς Ποταμός), (Α.Μ. 24/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 25. Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή του στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. & προέγκριση μετάβασης εκπροσώπου για έκτος έδρας υπηρεσίας – ψήφιση διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κος Κυρίτσης Γιώργος).
 26. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 98/2018 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος της κας Μαρίας Αναγνωστόπουλου, που κατέβαλε για την παραχώρηση Κ.Χ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).
 27. Λήψη απόφασης για την καταβολή της ετήσιας εισφοράς Δήμου Κω στο δίκτυο ΔΑΦΝΗ και ψήφιση – διάθεση πίστωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).
 28. Έγκριση για την ανανέωση των συνδρομών του Δήμου Κω σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ & ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 29. Έγκριση για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος του κου Μαρκόπουλου Ηλία. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 30. Έγκριση για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος του κου Πλατανίστα Κωνσταντίνου. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 31. Προέγκριση μεταβάσεων αιρετών για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πιστώσεων. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κρητικός Αντώνης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.