Μαρτίου 23, 2019

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει ότι Προκηρύσσει Επαναληπτική περιληπτική Δημοπρασίαγια τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας που προέκυψαν άγονα από την 1η δημοπρασίαπου διενεργήθηκε στις 12/03/2018,

Μαρτίου 13, 2018 0

 

            Ο Δήμος Κω ανακοινώνει ότι Προκηρύσσει Επαναληπτική περιληπτική Δημοπρασίαγια τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας που προέκυψαν άγονα από την 1η δημοπρασίαπου διενεργήθηκε στις 12/03/2018, σύμφωνα με τηνυπ’ αριθμ. 5561/28-02-2018 αρχική διακήρυξη Δημοπρασίας του Δημάρχου Κω.

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική,θα διενεργηθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις τηςυπ’ αριθμ.5561/28-02-2018αρχικής διακήρυξης δημοπρασίας του Δημάρχου Κω,την 19η του μηνός Μαρτίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2018, στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, για τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας που προέκυψαν άγονα εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, ως κατωτέρω:

  1. 1.      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
  •       Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαιναςκαι ώρα 9:00π.μ..
  •       Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου και ώρα 12:30π.μ.
  1. 2.      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ:
  •          Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού στο Ζηπάρι, και ώρα 09:00 π.μ.
  •          Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου από ώρα 11:30 π.μ.
  1. 3.      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ:
  •          Στα γραφεία του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, επί της οδού Ακτής Κουντουριώτη 23, και ώρα 09:00 π.μ..

Πληροφορίες για την διαδικασία της δημοπρασίας τα δικαιολογητικά, τις θέσεις των τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας πουπροέκυψαν άγονα από την 1η δημοπρασίακαι επαναδημοπρατούνται, τους κωδικούς αριθμούς και τους σχετικούς χάρτες αυτών, παρέχονται από το Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών και από τα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων κατά τις εργάσιμες ημέρες.

            Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 1. Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών  22420 25462

                                                                    2. Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού 22423 60013

                                                                    3. Δημοτική Κοινότητα Πυλίου 22420 41204

                               4. Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας 22420 91137

  5. Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου  22420 71208

            Το πλήρες κείμενο της (επαναληπτικής) προκήρυξης της δημοπρασίας βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔήμουΚωwww.kos.gov.gr

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.