Μαρτίου 23, 2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ 24 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Μαρτίου 13, 2018 0

κ.κ.  Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΑΣ   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ   ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΩ, ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ   ΤΟΥ,  ΣΤΙΣ   13 ΜΑΡΤΙΟΥ  2018,  ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ &  ΩΡΑ  18:00,  ΜΕ  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. 1.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης της αναμόρφωσης του Π/Υ εσόδων εξόδων οικον. έτους 2018. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ.).
 2. 2.    Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Κω, τμήματος κοινόχρηστου χώρου του ρυμοτομικού σχεδίου Μαστιχαρίου για το έργο: “Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου & Α’ Φάσης Μαστιχαρίου”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
 3. 3.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Πλακόστρωση οδού από οικισμό Ευαγγελίστριας ως χώρο στάθμευσης Ζιας”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 4. 4.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: “Εφαρμογή ρυμοτομικού στον ανατολικό τομέα σχεδίου πόλης Μαστιχαρίου (Ο.Τ. 47)”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 5. 5.    Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κω και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ.) για την υλοποίηση της πράξης: Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών, με το Ακρωνύμιο  “Step2Smart”.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
 6. 6.    Γνωμοδότηση για εργασίες αποκατάστασης στο κτίριο “ΑΚΤΑΙΟΝ” από την εταιρεία “Γ. ΚΟΥΤΣΟΣ ΙΚΕ”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
 7. 7.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2018 Απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Νομικού Προσώπου οικον. έτους 2017. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
 8. 8.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2018 Απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης οικονομικού Απολογισμού της επιχορήγησης που έλαβε ο Οργανισμός από το Δήμο Κω για έτος 2017, σύμφωνα με το αρθρ. 82 του Ν. 4052/2012. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. κ. Ζερβός Εμμανουήλ).
 9. 9.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2018 Απόφασης Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. Κω περί ψήφισης της αναμόρφωσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ανωτέρω Ν.Π. οικον. έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ/Σ Δ.Λ.Τ. Κω κ. Κοκκαλάκης Γεώργιος).
 10. 10.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Συντήρηση – Αποκατάσταση 1ου Γυμνασίου Κω”, (Α.Μ.: 23/2015).  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 11. 11.  Λήψη απόφασης για τη διάλυση της σύμβασης του έργου: “Συντήρηση – Αποκατάσταση 1ου Γυμνασίου Κω”, (Α.Μ.: 23/2015).  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 12. 12.  Λήψη απόφασης για την αυτοδίκαιη – οριστική παραλαβή του έργου: “Ανακατασκευή οδού από πλατεία Τιγκακίου έως πρώτο πολυβολείο”, (Α.Μ.: 48/2009). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 13. 13.  Έγκριση  χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση πλατείας 7ης Μαρτίου πόλης Κω”, (Α.Μ.: 13/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 14. 14.  Έγκριση χορήγησης  2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση τμήματος οδού Αρτεμησίας”, (Α.Μ.: 37/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 15. 15.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των τουαλετών (WC) εντός του κτιρίου της δημοτικής αγοράς που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας, με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
 16. 16.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών της “συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση της Ουτρέχτης για το χρονικό διάστημα από 09/01/18 έως και  14/01/2018”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 17. 17.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών της “συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση των Βρυξελλών για το χρονικό διάστημα από 01/02/18 έως και  04/02/2018”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 18. 18.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών της “συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση της Στοκχόλμης για το χρονικό διάστημα από 17/02/18 έως και  18/02/2018”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 19. 19.  Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής μέρους της υπηρεσίας “μεταφορά επιστολών και δεμάτων από τις υπηρεσίες του Δήμου προς την υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 20. 20.  Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσίας για την αποξήλωση – τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβούλιου. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 21. 21.  Έγκριση Πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης ασφαλίστρων οχημάτων του Δήμου Κω για έτος 2018. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Υπεύθυνος του Δημοτικού Εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός ).
 22. 22.  Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής συντήρησης υδραυλικού εξοπλισμού δημοτικού σφαγείου Κω, για το χρονικό διάστημα από 06-10-2017 έως 05-01-2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ).
 23. 23.  Έγκριση της ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 544/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως ορισμού  Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης Προμηθειών Δήμου Κω & ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 545/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως ορισμού των Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω αντίστοιχα, λόγω αιτήματος εξαίρεσης από μέλος των επιτροπών αυτών δημοτικού υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θεόφιλος).
 24. 24.  Συγκρότηση Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Κω.  (Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος Κω).

 

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                              ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.