Ιανουαρίου 20, 2019

Συνεργασία Δήμου Κω και Δικτύου Πανεπιστημίων SUN για προώθηση Ιπποκρατικής Ιδέας σε ιατρικές σχολές

Φεβρουαρίου 14, 2018 0

ΘΕΜΑ: “Συνεργασία του Δήμου Κω και του Δικτύου Πανεπιστημίων SUN για την προώθηση της Ιπποκρατικής Ιδέας σε ιατρικές σχολές, με σημείο αναφοράς την Κω.”

Μια σημαντική συνεργασία, που στοχεύει στην ανάδειξη και προώθηση της Κω και της Ιπποκρατικής Ιδέας διεθνώς, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για τη συμμετοχή της Κω στο Δίκτυο Πανεπιστημίων SUN με στόχο την προώθηση της Ιπποκρατικής Ιδέας παγκοσμίως με την αναβίωση και προβολή του Όρκου του Ιπποκράτη και πρόταξη του ηθικού στοιχείου και της ιστορικής κληρονομιάς που ταυτίστηκε με την ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης στην αρχαιότητα.

Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο της Κω ανάμεσα στο Δήμαρχο Κω κ. Κυρίτση, τον Γενικό γραμματέα του SUN, του Δικτύου Πανεπιστημίων του Silk-Road (Δρόμου του Μεταξιού) και καθηγητή του Πανεπιστημίου Hankuk κ. Sungdon Hwang και τον καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου του Harvard κ. Mike Hatzikali.

Οι καθηγητές κ.κ Hwang και Hatzikalis και ο Δήμαρχος Κω κ. Κυρίτσης επιβεβαίωσαν την επιθυμία τους για ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας αλλά και τη συναντίληψη τους για την προώθηση της Ιπποκρατικής Ιδέας στις ιατρικές σχολές των πανεπιστημίων, με σημείο αναφοράς την Κω.

Μια τέτοια συνεργασία είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να επισκέπτονται την Κω εκατοντάδες φοιτητές ιατρικών σχολών από τα ξένα πανεπιστήμια.

Πέρα από τη δεδομένη συμμετοχή του Δήμου στο όλο εγχείρημα, θα κληθεί να συμμετάσχει και το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω.

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.