Μαρτίου 23, 2019

ΔΗΜΟΣ ΚΩ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/video

Φεβρουαρίου 05, 2018 0

ΘΕΜΑ :  “Ο Δήμος Κω εξυπηρετεί τον πολίτη από το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο. Πέρα από κάθε προσδοκία η χρήση και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του.”

Ο Δήμος Κω λειτουργεί πλέον με άλλες ταχύτητες. Είναι ο Δήμος που εξυπηρετεί τον πολίτη μέσα από το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο. Άμεσα, Έξυπνα, Αποτελεσματικά. Χωρίς ταλαιπωρία και μετακινήσεις.

Η συμμετοχή των πολιτών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης και Διαχείρισης Αιτημάτων που έχει θέσει σε λειτουργία ο Δήμος Κω, εδώ και ένα χρόνο, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Είναι ένα σύστημα που δεν κόστισε ούτε ένα ευρώ στο Δήμο και δημιουργεί μια νέα σχέση Δήμου-Δημότη αφού οι πολίτες εξυπηρετούνται πλέον από το σπίτι τους ή τη δουλειά τους, χωρίς να χρειαστεί να έρθουν στο Δήμο.

Τα αναλυτικά στοιχεία του 2017, δείχνουν ότι σχεδόν 2.000 δημότες του Δήμου Κω έκαναν χρήση του συστήματος τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά αιτήματα, παρατηρήσεις ή και παράπονα.

Συνολικά υποβλήθηκαν 1.722 αιτήματα. Από αυτά διεκπεραιώθηκαν και ολοκληρώθηκαν τα 1.447 και βρίσκονται σε εξέλιξη τα 275.

Το ποσοστό υλοποίησης είναι πολύ υψηλό και κινείται στο 84%.

Τα περισσότερα αιτήματα έχουν ως σημείο αναφοράς τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος (1051 αιτήματα).

Ακολουθεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και το Εργοτάξιο με 486 και οι Δημοτικές Κοινότητες με 184.

Στα αξιοσημείωτα, η πολύ καλή επίδοση που καταγράφει η Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού στην οποία υποβλήθηκαν 132 αιτήματα δημοτών το 2017 και ικανοποιήθηκαν τα 129 (ποσοστό υλοποίησης 97,7%).

Στα αξιοσημείωτα επίσης ο μεγάλος αριθμός αιτημάτων για την εγκατάσταση νέων κάδων. Από τα 248 αιτήματα, ικανοποιήθηκαν τα 129, κάτι που αναδεικνύει την αναγκαιότητα προμήθειας νέων κάδων αλλά και νέας χωροθέτησης.

Ο μεγάλος αριθμός δημοτών που χρησιμοποίησε το σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του δημότη είναι μόνο η αρχή.

Ο στόχος της δημοτικής αρχής είναι ο αριθμός των δημοτών, που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία, να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

Η έξυπνη και άμεση εξυπηρέτηση του δημότη της Κω, είναι πλέον πραγματικότητα.

Ο Δήμος της Κω καλεί τους δημότες να χρησιμοποιούν το σύστημα και για την διοικητική τους εξυπηρέτηση και όχι μόνο για την υποβολή αιτημάτων. Υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις από το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο για μια σειρά πιστοποιητικών, όπως:

-Βεβαιώσεις Μονίμου Κατοικίας

-Πιστοποιητικό Γέννησης

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

-Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

-Πιστοποιητικό εντοπιότητας

-Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

Οι δημότες και οι πολίτες της Κω μπορούν να χρησιμοποιούν το Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kos.gov.gr και στο τηλέφωνο 22420-21111.

Το σύστημα λειτουργεί με 5 απλά βήματα:

1ο βήμα: ο δημότης καταθέτει την αίτηση ή το αίτημα του μέσω διαδικτύου στο www.kos.gov.gr ή μέσω τηλεφώνου καλώντας το 22420- 21111.

2ο βήμα: Το σύστημα, αυτοματοποιημένα, στέλνει την αίτηση ή το αίτημα του δημότη στην αρμόδια διεύθυνση ή υπηρεσία του Δήμου, σε πραγματικό χρόνο, εντός το πολύ μιας ώρας.

3ο βήμα: Η αίτηση ή το αίτημα του δημότη χρεώνεται, αυτοματοποιημένα, σε συγκεκριμένο υπάλληλο του Δήμου, που είναι υποχρεωμένος να το διεκπεραιώσει. Ο υπάλληλος του Δήμου λαμβάνει μήνυμα στον υπολογιστή του και χρεώνεται το αίτημα εξυπηρέτησης.

4ο βήμα: Εκδίδεται το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση που ζητά ο πολίτης ή και το απαντητικό έγγραφο για το αίτημα ή το παράπονο που κατέθεσε.

5ο βήμα: Ο δημότης λαμβάνει στο e-mail απάντηση και πηγαίνει στο κοντινότερο δημοτικό κατάστημα, στην πόλη της Κω ή στα χωριά, για να πάρει το πιστοποιητικό που ζήτησε. Ενημερώνεται επίσης τηλεφωνικά, από τις υπηρεσίες του Δήμου, για την εξέλιξη του αιτήματος που κατέθεσε.

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.