Ιανουαρίου 20, 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΑΚ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 28η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Φεβρουαρίου 01, 2018 0

ΘΕΜΑ: “Παράταση της προθεσμίας για τη ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΥΑΚ μέχρι την 28η Φεβρουαρίου.”

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ.Κιάρης ανακοίνωσε σήμερα την παράταση στην προθεσμία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών προς την επιχείρηση μέχρι την 28η  Φεβρουαρίου 2018.

Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθούν να γίνονται δεκτές αιτήσεις πολιτών που έχουν οφειλές προς τη ΔΕΥΑΚ και μπορούν πλέον να υπαχθούν σε ρυθμίσεις εξόφλησης αυτών των οφειλών με δυνατότητα εξόφλησης έως 100 δόσεις και με απαλλαγή από προσαυξήσεις.

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 20€ ενώ δίνεται η δυνατότητα διαγραφής ή μείωσης των προσαυξήσεων ως εξής:

  •       Διαγραφή των προσαυξήσεων στο 100% με εφάπαξ καταβολή των οφειλών.
  •       Διαγραφή των προσαυξήσεων στο 80% με εξόφληση από 2 έως 24 δόσεις.
  •       Διαγραφή των προσαυξήσεων στο 70% με εξόφληση από 24 έως 48 δόσεις.
  •       Διαγραφή των προσαυξήσεων στο 60% με εξόφληση από 48 έως 72 δόσεις.
  •       Διαγραφή των προσαυξήσεων στο 50% με εξόφληση από 72 έως 100 δόσεις.

Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές προς τη ΔΕΥΑΚ που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και πολίτες με οφειλές, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.

Μπορούν επίσης να υπαχθούν και οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό, με την προϋπόθεση ότι οφειλέτης θα παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης έχει ορισθεί η 28η  Φεβρουαρίου 2018.

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.