Σεπτεμβρίου 21, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ/VIDEO

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.