Δεκεμβρίου 13, 2018

ΜΕ 11 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΚΩ

Ιανουαρίου 12, 2018 0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Σας προσκαλούμε στην 1η τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ τηνΤρίτη 16-01-2018και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

 1. 1.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου & Α΄ φάσης Μαστιχαρίου».
 2. 2.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών»ΟΜΑΔΑ Α (καύσιμα).
 3. 3.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών ταινιοφιλτρόπρεσσας ΒΙΟ.ΚΑ. πόλεως Κω».
 4. 4.    Ορισμός επιτροπών του Ν. 4412/2016 και επιτροπών συντήρησης επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων.
 5. 5.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑ  ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2018-2019».
 6. 6.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 2/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την«Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης προσωπικού της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2018».
 7. 7.    Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 2017.
 8. 8.    Δεσμεύσεις πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.
 9. 9.    Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών.
 10. 10. Λοιπά θέματα.
 11. 11. Αιτήσεις δημοτών.

 

 

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

                         Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

                         Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.