Δεκεμβρίου 13, 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Ιανουαρίου 12, 2018 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δήμου Κω, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων των Σχολικών Επιτροπών, στη Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού στις 17 Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα Tετάρτη και ώρα 11:00,με τα παρακάτω θέματα:

  1. 1.      Ορισμός των νέων Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων ως οικονομικών διαχειριστών των χρηματικών ποσών που τίθενται στη διάθεση των σχολείων τους, για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών και εξουσιοδότηση αναλήψεων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των σχολείων τους.
  2. 2.      Αποδοχή δωρεάς στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Κω.
  3. 3.      Λήψη απόφασης για την Παραχώρηση Σχολικών Χώρων.
    1. 4.      Α. Αποδοχή παραίτησης της κας Γιαλλούση Δούκισσας, μισθώτριας του κυλικείου του 3ου Δημοτικού σχολείου Κω και λύση σύμβασης μίσθωσης του &  

Β. Λήψη απόφασης διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου του 3ου Δημοτικού σχολείου Κω & συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Σημείωση: σε περίπτωση κωλύματος σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε  εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.   

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εμμανουήλ Ζερβός

Kοινοποίηση  :

- Δήμαρχο Κω

-ΜΜΕ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.