Δεκεμβρίου 17, 2018

ΜΕ 20 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

Δεκεμβρίου 08, 2017 0

            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Σας προσκαλούμε στην 18η τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ τηνΤετάρτη 13-12-2017 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.    Έγκριση του προγράμματος εκτελεστέων έργων (τεχνικό πρόγραμμα) έτους 2018.
 2. 2.    Έγκριση προϋπολογισμού 2018.
 3. 3.    Έγκριση δαπανών προϋπολογισμού 2017.
 4. 4.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου & Α΄ φάσης Μαστιχαρίου».
 5. 5.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών γραφείου».
 6. 6.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια επίπλων γραφείου».
 7. 7.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός και απολύμανση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ».
 8. 8.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων και δίκυκλων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ για τα έτη 2018 και 2019».
 9. 9.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την«Επέκταση συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Μαρμαρίου».
 10. 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης νερού και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ετών 2017-2019»
 11. 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών».
 12. 12. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων πρώην Δήμου Δικαίου – Β΄ φάση»υποέργο«Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Δικαίου».
 13. 13. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων πρώην Δήμου   Δικαίουυποέργο«Αρχαιολογικές Εργασίες».
 14. 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο«Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Δικαίου Δ. Κω».
 15. 15. Απαλλαγή υπόλογου και απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 212/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.
 16. 16. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου της ΔΕΥΑΚ σε επιμορφωτικό σεμινάριο της Νομικής Βάσης Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».
 17. 17. Έγκριση προκαταβολής σε 2 εργαζόμενους της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ που προβλέπεται από την Κ.Σ.Σ.Ε.
 18. 18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 19. 19. Λοιπά θέματα.
 20. 20. Αιτήσεις δημοτών.

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

                         Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

                         Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ              

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.