Οκτωβρίου 22, 2018

ΜΕ 23 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩ ΣΤΙΣ 3/11/17

Οκτωβρίου 31, 2017 0

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ   ΣΕ   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΩ,  ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ   ΤΟΥ ΣΤΙΣ  03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017,  ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΩΡΑ  18:00,  ΜΕ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ: 

 1. 1.    Έγκριση Γ’ Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2017.[Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 2. 2.    Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση – αποπληρωμή οφειλών της Α.Τ.Ε.Κ.Α. σε ασφαλιστικά ταμεία, Δ.Ο.Υ. και μισθοδοσία εργαζομένου. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 3. 3.    Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση – αποπληρωμή οφειλών της Δ.Α.Ν.Ε.Η.Ρ. σε ασφαλιστικά ταμεία, Δ.Ο.Υ. και μισθοδοσία εργαζομένου.   [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 4. 4.    Έγκριση τακτικής επιχορήγησης του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω οικον. έτους 2017.  [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 5. 5.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών - υπηρεσιών  Δήμου Κω.  [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 6. 6.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 169/2017 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, περί ψήφισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2017. [Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ/Σ Δ.Λ.Τ. κ. Κοκκαλάκης Γεώργιος].
 7. 7.    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2017 Εισηγητικής Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την παραχώρηση τμήματος της πλατείας 7ης Μαρτίου, έμπροσθεν της κύριας εισόδου της Μαρίνας Κω, για την τοποθέτηση γλυπτού, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ. κ. Μαραγκός Σεβαστιανός].
 8. 8.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρων στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., για την εγκατάσταση συνεπτυγμένων υποσταθμών στη Δημοτική Κοινότητας Καρδάμαινας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 9. 9.    Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου :  “Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή επέκτασης (Λάμπη- Λαγκάδα- Πλατάνι)”, (Α.Μ.:  10/2017). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 10. 10.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Πλακόστρωση οδοστρώματος από εκκλησία Ασωμάτου μέχρι επαρχιακού δρόμου”, (Α.Μ.: 29/2016).  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 11. 11.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Ανάπλαση παλαιού πυρήνα Μαστιχαρίου – Πλακόστρωση και Ηλεκτροφωτισμός οδών στο πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού Μαστιχαρίου”, (Α.Μ.: 36/2016). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 12. 12.  Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στην ευρύτερη περιοχή Μαρμαρίου (Αγκιναρωπή)”, (Α.Μ.: 45/2015).  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 13. 13.  Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση τμήματος οδού Αρτεμησίας”, (Α.Μ.: 37/2017). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 14. 14.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση Δημοσίων Δικτύων & Κοινόχρηστων Υποδομών στη νήσο Κω – Έργα γεφύρωσης στον περιμετρικό δρόμο (Νεκροταφείο) Δ.Κ. Καρδάμαινας (οδός Κανάρη κάθετος Σωκράτους)”, (Α.Μ.: 37/2015).  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 15. 15.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του απορριμματοφόρου με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 9112. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 16. 16.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του απορριμματοφόρου με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 5779. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 17. 17.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του απορριμματοφόρου με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΙ 9120. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 18. 18.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  εργασιών του εκσκαφέα – φορτωτή μάρκας Komatsu με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 78467. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 19. 19.  Λήψη απόφασης για την είσπραξη χρηματικού ποσού προερχόμενου από τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της εταιρείας “ΣΑΙΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΩΣ Α.Ε.” [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 20. 20.  Λήψη απόφασης για την είσπραξη χρηματικού ποσού προερχόμενου από τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της εταιρείας “ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩΣ Α.Ε.” [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 21. 21.  Έγκριση ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 316/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων επαγγελμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ.), για απασχόληση στο Δήμο Κω κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018-2019. [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 22. 22.  Έγκριση ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 317/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, περί  λήψης απόφασης για τη συστέγαση σχολικών μονάδων των οποίων των κτίρια υπέστησαν ζημιές από το σεισμό της 21ης/7/2017. [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 23. 23.  Έγκριση έκτακτης μετάβασης κ. Δημάρχου για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πιστώσεων. [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κυρίτσης Γεώργιος].

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.