Σεπτεμβρίου 22, 2018

ΜΕ 35 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Οκτωβρίου 13, 2017 0

ΣΑΣ   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ   ΣΕ   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΩ,  ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ   ΤΗΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ,    ΣΥΜΦΩΝΑ    ΜΕ    ΤΗΝ     ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.   359/2017    (ΑΔΑ: 6ΒΣ4ΩΛΕ-ΤΙΨ)   ΑΠΟΦΑΣΗ   ΤΟΥ   (ΑΡΘΡ. 67 ΠΑΡ. 10 Ν. 3852/2010)     ΣΤΙΣ   19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017,  ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ  19:00,  ΜΕ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ: 

 1. 1.    Ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου για θέματα της δημοτικής ενότητας Δικαίου.[Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Κυρίτσης Γεώργιος].
 2. 2.    Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2017 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.  [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 3. 3.    Έγκριση 1ης παράτασης έργου:  “Κατασκευή πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμός στο Τιγκάκι”, (Α.Μ. 50/2015). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 4. 4.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επίστρωση, επισκευή παλαιών δρομίσκων Ευαγγελίστριας Ασφενδιού», (Α.Μ.: 11/2014). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 5. 5.    Έγκριση 2ης παράτασης έργου: “Υποδομές εντός και εκτός της ενεργής κοίτης στο χείμαρρο Αμανιού Δ.Κ Πυλίου - έργα γεφύρωσης στην περιμετρική οδό Αμανιού”, (Α.Μ. 49/2015). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 6. 6.    Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης, 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση – Συντήρηση Πολιτιστικού Κέντρου Πυλίου”, (Α.Μ. 32/2015).  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 7. 7.    Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση – Συντήρηση Πολιτιστικού Κέντρου Πυλίου”, (Α.Μ. 32/2015). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 8. 8.    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας Δήμου Κω, για το έτος 2018.  [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 9. 9.    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Κω, για το έτος 2018. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 10. 10.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό λοιπών τελών Δήμου Κω, για το έτος 2018.  [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 11. 11.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 159/2017 Απόφαση Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί καθορισμού τροφείων για τους Παιδικούς Σταθμούς του οργανισμού σχολικού έτους 2017-2018. [Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Προέδρου του Δ/Σ κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 12. 12.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 177/2017 Απόφαση Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί καταβολής τροφείων για τους παιδικούς σταθμούς του ανωτέρω Οργανισμού, για τη σχολική χρονιά 2017-2018. [Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Προέδρου του Δ/Σ κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 13. 13.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 185/2017 Απόφαση Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2017.  [Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Προέδρου του Δ/Σ κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 14. 14.  Έγκριση απόφασης της υπ’ αριθμ. 143/2017 απόφασης του  Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί ψήφισης 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της επιχείρησης οικον. έτους 2017.  [Εισηγήτρια: Δημοτική σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κα. Πη Βασιλεία].
 15. 15.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017-Αποκατάσταση βλαβών στο χώρο πίσω από ΟΤ 11Α”,  (Α.Μ. 51/2017). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 16. 16.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πλησίον ΔΕΗ”,  (Α.Μ. 54/2017). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 17. 17.  Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη – οριστική παραλαβή του έργου:  “Συντηρήσεις οδών πόλεως Κω για το έτος 2010 – Συντήρηση οδών Γρηγορίου Ε’ και Ελ. Βενιζέλου  (Α.Μ. 19/2010) και επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης”.  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 18. 18.  Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου : “Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κω- Φωτεινοί Σηματοδότες –Κυκλοφοριακή οργάνωση στη Διασταύρωση των οδών Γρηγορίου Ε΄ και Μακρυγιάννη”, (Α.Μ 16/2014). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 19. 19.  Έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου:  “Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή επέκτασης (Λάμπη- Λαγκάδα- Πλατάνι)”,  (Α.Μ.:  10/2017) . [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 20. 20.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου:  “Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Αντιμάχειας -2ου Λυκείου Κω”, (Α.Μ. 70/2016). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 21. 21.  Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Διάνοιξη – Ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμός οδών στα Ο.Τ.  379 – 378 – 360 επέκτασης σχεδίου πόλεως Κω”, (Α.Μ. : 28/2015). [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 22. 22.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 23. 23.  Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 283/2017 απόφασης, (ΑΔΑ: Ω3Ζ2ΩΛΕ-ΒΔ1) στο τμήμα της (Α.6) παραγράφου, που αφορά στη διενέργεια της “προμήθειας συσκευών POS για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σχετικών με την εξόφληση δημοτικών φόρων και τελών με τη χρήση χρεωστικών / πιστωτικών καρτών και το άνοιγμα λογαριασμού κατάθεσης για την εξυπηρέτησή των συγκεκριμένων συναλλαγών”.  [Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος].
 24. 24.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31769/6-10-2017 μελέτης της “προμήθειας συσκευών POS για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σχετικών με την εξόφληση δημοτικών φόρων και τελών με τη χρήση χρεωστικών / πιστωτικών καρτών και το άνοιγμα λογαριασμού κατάθεσης για την εξυπηρέτησή των συγκεκριμένων συναλλαγών” και λήψη απόφασης για α) την χρήση των τερματικών συσκευών POS από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας για εισπράξεις οφειλών με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, β) τη διαδικασία επιλογής του Τραπεζικού ιδρύματος για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, γ) την έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αναφέρεται στη μελέτη και δ) τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.  [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 25. 25.  Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κω για το έτος 2017. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 26. 26.  Γνωμοδότηση ως προς την αναγκαιότητα του Τ.Δ. 23 Αγροκτήματος Κω για κρατικές ανάγκες. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 27. 27.  Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 263 κλινών με των επωνυμία “ΑΤΛΑΝΤΙΣ 2”, στην περιοχή “ΛΑΜΠΗ”, Δημοτικής Κοινότητας Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, νήσου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας “Κ. ΚΟΥΛΙΑΣ Α.Ε.”». [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 28. 28.  Συμμετοχή του Δήμου Κω στην έκθεση “GRECKA PANORAMA 2017” στην Πολωνία από 1 έως 3 Δεκεμβρίου του 2017 - Προέγκριση μετάβασης εκπροσώπου & διάθεση πίστωσης. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας].
 29. 29.  Προέγκριση μετάβασης εκπροσώπου στην Διεθνής   Έκθεση Τουρισμού “WTM” στο Λονδίνο από  6 έως 8/11/2017 - Προέγκριση μετάβασης εκπροσώπου & διάθεση πίστωσης. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας].
 30. 30.  Προέγκριση μετάβασης εκπροσώπου στην  Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA” στην Θεσσαλονίκη από  10 έως 13/11/2017  & διάθεση πίστωσης.  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας].
 31. 31.  Λήψη απόφασης για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 . [Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Προέδρου του Δ/Σ κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 32. 32.  Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής – Ορισμός νέου μέλους.  [Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Προέδρου του Δ/Σ κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 33. 33.  Λήψη απόφασης για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους συνδημότες και ψήφιση – διάθεση σχετικών πιστώσεων. [Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων κα. Πη Βασιλεία].
 34. 34.  Έγκριση έκτακτης μετακίνησης Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Χωροταξικού Σχεδιασμού κ. Γερασκλή Δαυίδ για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πιστώσεων. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 35. 35.  Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινουμένων για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πιστώσεων. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 
© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.