Οκτωβρίου 22, 2018

ΜΕ 14 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩ

Αυγούστου 28, 2017 0

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΩ, ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ,  ΣΤΙΣ  01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017,  ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ  19:00,  ΜΕ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ: 

 1. 1.         Λήψη απόφασης ως προς την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 68/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κω, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. [Εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος].
 2. 2.         Έγκριση της υπ’ αριθμ. 129/2017 απόφασης του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά στην ψήφιση του απολογισμού χρήσεως 2016.  [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Κιάρης Μηνάς].
 3. 3.         Έγκριση της υπ’ αριθμ. 130/2017 απόφασης του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά στην ψήφιση του ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως 2016. [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Κιάρης Μηνάς].
 4. 4.         Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό της Κεντρικής Πλατείας Ζιάς Ασφενδιού ως ήπιας κυκλοφορίας.  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 5. 5.         Ενημέρωση της Προέδρου του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. που αφορά στο διαχειριστικό έλεγχο της επιχείρησης περιόδου από 01-01-2015 έως 31-12-2015. [Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κα. Πη Βασιλεία].
 6. 6.         Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης μέλους Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. και ορισμού νέου μέλους. [Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Ζερβός Εμμανουήλ].
 7. 7.         Έγκριση της υπ’ αριθμ. 127/2017 απόφασης Δ/Σ Δ.Λ.Τ. που αφορά στην τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος – 6η αναμόρφωση Π/Υ οικον. έτους 2017. [Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ/Σ κ. Κοκκαλάκης Γεώργιος].
 8. 8.         Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού οδικού δικτύου από Σταυρού πέραμα έως αεροδρόμιο με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. [Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος της Επιτροπής κας Πη Βασιλεία].
 9. 9.         Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, κλασικού τύπου, με διακριτικό τίτλο “ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2”, κατηγορίας 4* αστέρων, δυναμικότητας 232 κλινών, επί γηπέδου συνολικής έκτασης 19.620,00 τ.μ. των Κ.Μ. 320, 320Α, 322Β Γαιών Αντιμάχειας, στην περιοχή  “ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ”, Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας, Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών, Δήμου Κω, νήσου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της “ΞΤΓΟ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α.Ε.”. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ].
 10. 10.     Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο: «Ανανέωση προγράμματος παρακολούθησης στόλου οχημάτων του Δήμου Κω, στην εταιρεία Link Technologies – Τεχνολογικές ΑΕ, λόγω αποκλειστικότητας.  [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ].
 11. 11.     Λήψη απόφασης για το συμψηφισμό ποσού που έχει ρυθμιστεί στη ΔΕΗ ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος, κατόπιν αιτήματος κ. Θεοδωρίδη Ιωάννη. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 12. 12.     Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 372,08 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος κας Βίγκου Σοφίας). [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 13. 13.     Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 3.723,37 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, κατόπιν αιτήματος του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δωδ/σου. [Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη].
 14. 14.    Προέγκριση μετάβασης αιρετών για εκτός έδρας υπηρεσίας & ψήφιση – διάθεση πιστώσεων. [Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνιος].

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.