Μαϊου 24, 2018

Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑ , λόγω του κατεπείγοντος του θέματος ως προς την ανάγκη υδροδότησης της Ρόδου

Ιουλίου 13, 2017 0

Θέμα: Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση .Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , λόγω τουκατεπείγοντος του θέματος ως προς την ανάγκη υδροδότησης της Ρόδου , που θαπραγματοποιηθεί, ημέρα Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη,στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (ΠλατείαΕλευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α ́/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίοαντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, γιασυζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:1. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , ∆ήμουΡόδου και ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (∆.Ε.Υ.Α.Ρ.) με θέματην ‘’Παροχή υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργουτου Φράγματος Γαδουρά’’.

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.