Ιουνίου 20, 2018

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει ότι Προκηρύσσει Επαναληπτική Δημοπρασίαγια στις 20/6ου στα τμήματα αιγιαλού & παραλίας που προέκυψαν άγονα από την 1η δημοπρασίαπου διενεργήθηκε στις 13/06/2017

Ιουνίου 14, 2017 0


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Κως,14Ιουνίου 2017

 

 

Προς:Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Ο Δήμος Κω ανακοινώνει ότι Προκηρύσσει Επαναληπτική Δημοπρασίαγια τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας που προέκυψαν άγονα από την 1η δημοπρασίαπου διενεργήθηκε στις 13/06/2017, σύμφωνα με τηνυπ’ αριθμ. 16897/02-06-2017αρχική προκήρυξη Δημοπρασίας του Δημάρχου Κω.

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική,θα διενεργηθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής προκήρυξης δημοπρασίας του Δημάρχου Κω, αριθμ. 16897/02-06-2017(ΑΔΑ:7ΧΧΟΩΛΕ-4ΟΗ), την 20η του μηνός Ιουνίου ημέρα Τρίτη του έτους 2017, στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, για τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας που προέκυψαν άγονα εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, ως κατωτέρω:

  1. 1.     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ:
  •      Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαιναςκαι ώρα 9:00π.μ.
  •      Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμαχείας και ώρα 11:00π.μ.
  •      Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου και ώρα 12:30π.μ.
  1. 2.     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ:
  •        Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού στο Ζηπάρι, και ώρα 09:00 π.μ.
  •        Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου από ώρα 11:30 π.μ.
  1. 3.     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ:
  •        Στα γραφεία του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, επί της οδού Ακτής Κουντουριώτη 23, και ώρα 09:00 π.μ.

Πληροφορίες για την διαδικασία της δημοπρασίας τα δικαιολογητικά, τις θέσεις των τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας πουπροέκυψαν άγονα από την 1η δημοπρασίακαι επαναδημοπρατούνται, τους κωδικούς αριθμούς και τους σχετικούς χάρτες αυτών, παρέχονται από το Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών και από τα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων κατά τις εργάσιμες ημέρες.

            Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 1. Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών 22420 25462

                                                                    2. Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού 22423 60013

                                                                    3. Δημοτική Κοινότητα Πυλίου 22420 41204

                                                                    4. Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας 22423 60161

                                                                    5. Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας 22420 91137

 6. Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου 22420 71208

            Το πλήρες κείμενο της (επαναληπτικής) προκήρυξης της δημοπρασίας βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔήμουΚωwww.kos.gov.grκαθώς και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑμεΑΔΑ : 6ΟΜΤΩΛΕ-ΩΥΕ.

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.