Απριλίου 23, 2018

Υπερβαίνουν τις διαθέσιμες θέσεις οι αιτήσεις ένταξης στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»του Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Δήμου Κω

Η ΚΕΚΠΑΠΥΠΑΣ Κω ανακοινώνει την ένταξη του Σβουρένειου Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Δήμου Κω στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2016 - 2017. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 12 έως 29Ιουλίου

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.