Οκτωβρίου 20, 2018

Θέμα: «Ορκωμοσία και Ανάληψη Καθηκόντων δυο (2) μονίμων υπαλλήλων (Τραυματιοφορέα & ΤΕ Πληροφορικής) στο ΓΝ-ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»»

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης του κοινού ανακοινώνει ότι στις 20 Απριλίου ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα ο κ. Χαραπάς Μιχαήλ ειδικότητας ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών. Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε από τον Αν. Διοικητή κ. Νεκτάριο Γεωργαντή παρουσία της Διευθύνουσας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κας Όλγας Ιωαννίδου και του προϊστάμενου του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Νικόλαου Ζαμάγια.Η συγκεκριμένη πρόσληψη ενισχύει ποσοτικά την Νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου στον κρίσιμο τομέα των  Τραυματιοφορέων που συντελούν στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας στους νοσηλευόμενους ασθενείς.

Την Πέμπτη 17 Μαΐου, επίσης ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα η μόνιμη υπάλληλος κα. Ζήρου Κωνσταντίνα ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής. Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε από τον Αν. Διοικητή κ. Νεκτάριο Γεωργαντή παρουσία του προϊστάμενου του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Νικόλαου Ζαμάγια. Η συγκεκριμένη πρόσληψη έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην Διοικητική Υπηρεσία μιας και στο νοσοκομείο δεν υπηρετούσε υπάλληλος Πληροφορικής τα τελευταία 3 χρόνια.

Η Διοίκηση, η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, η Διευθύνουσα Νοσηλευτικής και το σύνολο του Ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού του ΓΝ-ΚΥ ΚΩ επιθυμούν δημοσίως να καλωσορίσουν τους νέους συναδέλφους και να τους ευχηθούν να είναι πάντα υγιής και να προσφέρουν τις σημαντικές υπηρεσίες τους στο νοσοκομείο μας.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και το Υπουργείο Υγείας πραγματοποίησαν  προσλήψεις, προκειμένου να καλυφθούν οι υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού των προσφύγων – μεταναστών που παραμένουν στη χώρα μας. Στην Κω προσελήφθησαν 11 εργαζόμενοι ιατρονοσηλευτικού προσωπικού  με το πρόγραμμα «PHILOS - Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την Προσφυγική Κρίση» .

 

Θέμα: «Προσλήψεις Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στα πλαίσια του προγράμματος «PHILOS» του ΚΕΕΛΠΝΟ για την ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας στα νησιά»

Γνωστοποιείται ότι την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 ανέλαβαν καθήκοντα οι επιτυχόντες του προγράμματος «PHILOS – Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την Προσφυγική Κρίση» του ΚΕΕΛΠΝΟ το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα αφορά στην σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και διαφόρων υποστηρικτικών ειδικοτήτων για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας.

Στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ανέλαβαν καθήκοντα έντεκα (11) συνάδελφοι των παρακάτω ειδικοτήτων:

ü  1 Χειρουργός Ορθοπεδικός

ü  1 Χειρουργός Ουρολόγος

ü  3 Νοσηλεύτριες, κατηγορίας ΤΕ

ü  2 Μαίες, κατηγορίας ΤΕ

ü  1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

ü  2 Ψυχολόγοι, κατηγορίας ΠΕ

ü  1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής

Το σύνολο του προσωπικού έχει ήδη ενταχθεί και ενισχύει τις κλινικές και τα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΩ

Θέμα: «Πρόσληψη Δυο (2) μόνιμων Ιατρών Ε.Σ.Υ. στο ΓΝ-ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»»

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 864/4-9-2017 δημοσιεύθηκαν:

  •   Ο διορισμός σε θέση Επιμελητή Β΄ της ειδικευμένης ιατρού ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ Σταματίας Κουζούκα του Νικολάου και
    •   Ο διορισμός σε θέση Επιμελητή Β’ του ειδικευμένου ιατρού ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρου Εφραιμίδη του Κωνσταντίνου

Το ΓΝ-ΚΥ ΚΩ ενισχύεται με δύο (2) μόνιμους Ιατρούς ενώ αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων των δυο (2) Ιατρών θα προσληφθούν επιπλέον δύο (2) νέοι επικουρικοί ιατροί ειδικοτήτων που έχει ανάγκη η ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου μας.

Η Διοίκηση, ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, η Διευθύνουσα Νοσηλευτικής και το σύνολο του Ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού του ΓΝ-ΚΥ ΚΩ  θέλουν δημοσίως να συγχαρούν δυο άξιους Ιατρούς και να τους ευχηθούν να είναι πάντα υγιείς και να προσφέρουν όπως προσέφεραν τα τελευταία χρόνια ως επικουρικοί ιατροί στηρίζοντας τα νευραλγικά τμήματα της Καρδιολογικής Κλινικής και της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.