Ιανουαρίου 18, 2018

Προς : Τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

της εταιρίας «Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ»

Κοιν: Δήμαρχο Κω,

           ΜΜΕ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλούνται τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας  « Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ  » στην τακτική συνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρίας, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κως, την Τρίτη16Ιανουαρίου 2018 και  ώρα 13:00 μ.μ. με τα ακόλουθα  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Α) Λήψη απόφασης για την ανανέωση αποκλειστικών ετήσιων συμβολαίων συντήρησης λογισμικού κρατήσεων SuccessfulSoftware, αντιγράφων ασφαλείας 2 GB (BackUp)κρίσιμων επιχειρησιακών δεδομένων, λογαριασμών για  Cloudemailaccountsκαι φιλοξενίας (SuccessfulWedHosting 1GB).
  2. B) Λήψη απόφασης για ανανέωση ετήσιας σύμβασης αποκλειστικήςσυντήρησης κεντρικής μονάδας UPS.

Γ) Λήψη απόφασης για ανανέωση ετήσιων συμβολαίων του Δήμος Νet, OTSκαι Ε-ΝΕΤ.

  1. 2.    Δεσμεύσεις κωδικών Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 2018.
  2. 3.    Λήψη απόφασης για την έγκριση πληρωμής πάγιων δαπανών ( εφημερίδες, συνδρομές, επιμελητήρια, κλπ.).
  3. 4.    Έγκριση μετάβασηςτου προέδρου της Μαρίνας στην Αθήνα για την παρακολούθηση της γλυπτικής σύνθεσης της Μαρίνας, βάσει των όρων της υπογραφείσας συμβάσης.  
  4. 5.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των έργων αποτύπωσης την ζημιών στη Μαρίνα Κω από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017.
  5. 6.    Λήψη απόφασης για διαφήμιση στο περιοδικό “ΙnflightMagazine” της QatarAirways.
  6. 7.    Διάφορα θέματα.

 

 

 

 

Με εκτίμηση

 

Μαραγκός Σεβαστιανός

Πρόεδρος Δ.Σ

                                                                                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας « Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ » στην τακτική συνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρίας, λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κως, την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1 : Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού ( άνω των ορίων) μειοδοτικού διαγωνισμού «Για την εκμίσθωση του δικαιώματος εργασιών χειρισμού μηχανημάτων στην επισκευαστική ζώνη του Τουριστικού Λιμένα Κω για τρία (3) έτη (2017-2019)
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για τη διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Μαρίνα στις 16/7/2017 στα πλαίσια του διεθνούς ιστιοπλοϊκού αγώνα RODOS CUP 2017»
Με εκτίμηση
Μαραγκός Σεβαστιανός
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΖΗΤΑ Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

Σελίδα 1 από 2
© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.