Αυγούστου 19, 2019

ME 7 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΩ

Φεβρουαρίου 11, 2019 0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

              Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), στην συνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κω, την Παρασκευή 15/02/2019 και ώρα 12:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. 1.   Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας συστήματος επιτήρησης, συστήματος ελέγχου πρόσβασης και πληροφοριακού συστήματος της Μαρίνας και του καταφυγίου Μανδρακίου Κω, βάσει του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
  2. 2.   Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την υποστήριξη του γραφείου προμηθειών της επιχείρησης, την έγκριση των όρων της διακήρυξης, την έγκριση διενέργειας πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού, τη δέσμευση πίστωσης αντίστοιχου Κ.Α.Ε. και παράταση της προηγούμενης σύμβασης μέχρι να ολοκληρωθεί ο παρόν διαγωνισμός και η υπογραφή της νέας σύμβασης.
  3. 3.   Λήψη απόφασης για την επαναδιακήρυξη εκμίσθωσης του γραφείου υπ’ αριθμόν 14 στον όροφο του εμπορικού κέντρου της Μαρίνας Κω.
  4. 4.   Λήψη απόφασης Συγκρότηση Επιτροπών για το έτος 2019.
  5. 5.   Έγκριση μετάβασης του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση Ένωσης Μαρινών Ελλάδος στην Αθήνα που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2019.
  6. 6.   Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
  7. 7.   Λοιπά θέματα.

Με εκτίμηση

Μαραγκός Σεβαστιανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.