Αυγούστου 19, 2019

ΜΕ 10 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΤΙΣ 13/11Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Νοεμβρίου 08, 2018 0

Σας προσκαλούμε σε τακτική 36η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο
Δημαρχείο, 13 – 11- 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση του έργου:
«Μετατροπή διώροφου κτιρίου(ιδιοκτησίας Β. Πίτση) σε Λύκειο Ζηπαρίου».
2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση του έργου:
«Εφαρμογή ρυμοτομικού στον ανατολικό τομέα σχεδίου πόλης Μαστιχαρίου(Ο.Τ.470
με Α.Μ. 25/2018».
3. Εισήγηση για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου με τίτλο: «Δίκτυο
όμβριων στην οδό Χαρμύλου» (Α.Μ.10/2018).
4. Έγκριση του υπ’ αρ. 29031/01-11-2018 πρακτικού κατακύρωσης και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για
την «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών
Δήμου Κω» .
5. Έγκριση του υπ΄ αριθμό 28494/26.10.2018 πρακτικού ανάδειξης προσωρινών
αναδόχων ανάθεση της προμήθειας «Υλικών Ύδρευσης Αποχέτευσης για τις
ανάγκες του Δήμου Κω».
6. Έγκριση του υπ΄αρ. 29383/05-11-2018 πρακτικού προσωρινού αναδόχου
ανάθεσης της προμήθειας «Χαλύβδινου Οπλισμού και Σιδηρουργικών Υλικών για
τα ΄Εργα του Δήμου Κω».
7. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την
παροχή υπηρεσίας «Τεχνικού Συμβούλου για το Έργο Επέκτασης του Χυτά
Νήσου Κω» και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού.
8. Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την «Περισυλλογή Εγκαταλελειμμένων
οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους
κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)».
9. Υποβολή έγκλησης κατ’ αγνώστων προσώπων για το αδίκημα της κλοπής πετρελαίου
από το Δημοτικό Σφαγείο Δήμου Κω.
10. Έγκριση για: α) Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25KVA(No2) με αριθμό
παροχής 53040938-01 για τη σύνδεση με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης του
ακινήτου/εγκατάστασης που βρίσκεται στην περιοχή Πυρήνας Μαστιχαρίου, β)
Τοποθέτηση φωτιστικών επί στύλων ΔΕΗ, γ) Νέα τριφασική παροχή του ΔΕΔΔΗΕ
στην περιοχή Αγ. Τριάδας στην Αντιμάχεια του Δήμου Κω και δ) Νέα τριφασική
παροχή του ΔΕΔΔΗΕ στην οδό 25ης Μαρτίου στην Αντιμάχεια του Δήμου Κω -
Ορισμός υπόλογου υπαλλήλου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.


Η Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω
Αντιδήμαρχος Δήμου
Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
(Με παράκληση να ενημερώσουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους)
1. Γρηγοριάδου-Παντελίκιζη Βασιλεία
2. Χατζηχριστοφή Ειρήνη
3. Ζερβός Εμμανουήλ
4. Κιάρης Μηνάς
5. Μουζουράκης Θεόφιλος
6. Βασιλειάδης Σπυρίδων
7. Γιωργαράς Αντώνιος
8. Πής Σταμάτιος
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Σιφάκης Ηλίας
2. Γερασκλής Δαυίδ
3. Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ
4. Φάκκος Ιάκωβος
5. Μακρή Κυριακή
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δήμαρχο, κ. Κυρίτση Γεώργιο
2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου , κ. Κρητικό Αντώνιο
3. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
4. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Προϊσταμένη Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
6. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
8. Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
9. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
- κα Ρούφα Ιωάννα
- κ. Παυλίδης Αριστοτέλης
- κ. Ζερβός Ιωάννης
-κα Κική Μακρή
10. Γραφείο Πρωτοκόλλου –Διεκπεραίωσης – Αρχείου

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.