Αυγούστου 18, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πράσινα Νησιά από τη σχετική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Νοεμβρίου 07, 2018 0

- ΔελτίοΤύπου -

 

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Νησιωτικές Κοινότητες

βάσει πρωτοβουλία ςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης

αφοράστηνπαροχήδιοικητικής, τεχνικήςκαιεπικοινωνιακήςυποστήριξης
σε26 κατάμέγιστοΝησιωτικέςΚοινότητεςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης
μεστόχοτηνενεργειακήμετάβασή τους
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην Ορθολογική Χρήση Ενέργειας

Αρεσίφε, Λανζαρότε, Κανάρια Νησιά, 5 Νοεμβρίου 2018

ΗμετάβασηπροςτιςκαθαρέςμορφέςενέργειαςσταΕυρωπαϊκάνησιάτυγχάνεισαφούς και διαρκούς πολιτικής ώθησης σε κεντρικό επίπεδο κατά τα τελευταία έτη. Ηυπογραφήτης «ΠολιτικήςΔιακήρυξηςγιατηνΚαθαρήΕνέργειασταΝησιάτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης» (PoliticalDeclarationonCleanEnergyForEUIslands) τοΜάιοτου 2017, αφενόςεπισημοποίησετηνπολιτικήδέσμευσητωνκρατώνμελών, αφετέρου οδήγησε λίγο αργότερα στην Πρωτοβουλία για την Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CleanEnergyforEUIslandsInitiative) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ίδρυση της αντίστοιχης Γραμματείας (www.euislands.eu).

ΗΓραμματείατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςγια την πρωτοβουλία «ΚαθαρήΕνέργεια στα Ευρωπαϊκά Νησιά» -στο εξής θα αναφέρεται ως «Γραμματεία»-ανακοίνωσε χθες Δευτέρα 5 Νοεμβρίου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη σε επίπεδο διοικητικό, τεχνικό και επικοινωνιακό για τη σχεδίαση και την προετοιμασία συνόλου δράσεων και έργων προς τη μετάβασή τους από τη χρήση μη ανανεώσιμων, εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο τοπικό ενεργειακό ισοζύγιο και στην Ορθολογική Χρήση Ενέργειας. ΗΓραμματείαθαυποστηρίξεισυνολικά 26 ΝησιωτικέςΚοινότητεςσεόλητηνΕυρώπηγιατην κατάστρωση σχεδίων προς την ορθολογική ενεργειακή μετάβαση σε καθεστώτα υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ και τη μεγιστοποίηση των οφελών για τις τοπικές Κοινωνίες, μέσω της ενεργούς εμπλοκής τους στα απαιτούμενα έργα και δράσεις. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες, Ενεργειακές Κοινότητες κλπ) καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019 στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://p486605.webspaceconfig.de/drupal/de/node/11.

Ηπρόσκλησηγιατηνεκδήλωσηενδιαφέροντοςανακοινώθηκεστο 2οΦόρουμτηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής για Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2nd Clean Energy for EU IslandsForum), το οποίο υλοποιήθηκε στο Λανζαρότε των Κανάριων Νήσων τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου. ΟΓενικόςΔιευθυντήςτηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπήςγιατηνΕνέργειακ. ΝτομινίκΡιστορί (DominiqueRistori) είπε: ΗπρωτοβουλίατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςγιαΚαθαρήΕνέργειασταΕυρωπαϊκάΝησιάέχειωριμάσει:ανακοινώνοντας σήμερα την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις Νησιωτικές Κοινότητες, οι οποίες επιθυμούν να λάβουν υποστήριξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το μήνυμα ότι η μετάβαση προς τις καθαρές μορφές ενέργειας είναι μη αναστρέψιμη. Εξαιτίαςακριβώςτηςγεωγραφικήςθέσηςτους, πολλάαπότανησιάμαςβασίζονταισεκοστοβόρεςενεργειακέςδομές, με κύριο χαρακτηριστικό τους την υψηλή εξάρτησή τους σε εισαγόμενα, ακριβά ορυκτά καύσιμα. Τα δεδομένα αυτάμπορείνααλλάξουναξιοποιώνταςανανεώσιμεςπηγέςενέργειας, υιοθετώντας ενεργειακά συστήματα υψηλής απόδοσηςκαι καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες. Απόσήμερακαιγια τους επόμενους 18 μήνες, τανησιάτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςθαείναιεπιλέξιμαγιαναγίνουναποδέκτεςεκτεταμένηςκαιεστιασμένηςυποστήριξης, με στόχο να καθιστούν ενεργειακά αυτόνομα και να υιοθετήσουν τις βέλτιστες εναλλακτικές, καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες.”

ΜετηνΕυρωπαϊκήΕπιτροπήναέχειδεσμευτείναολοκληρώσειως το τέλος του έτους τιςσχετικέςδιεργασίεςκαιδιαπραγματεύσειςγιατομέλλοντηςενεργειακήςαγοράςστηνΕυρωπαϊκήΈνωση, η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελεί ένα σαφές βήμα στήριξης της ενεργειακής μετάβασης των Νησιωτικών Κοινοτήτων προς τις ΑΠΕ και την ορθολογική χρήση ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.

Κατάταεπόμεναδύοέτη, ηΓραμματείαθα εργαστεί με διαφορετικές ομάδες εμπλεκόμενων φορέων από τις Τοπικές Νησιωτικές Κοινότητες (τοπικές ενεργειακές κοινότητες, τοπική αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκοί φορείς, επιχειρηματικοί φορείς κλπ). ΗυποστήριξηθααπευθύνεταικαιθααφοράστιςΤοπικέςΝησιωτικέςΚοινότητες, οιοποίεςθαείναι και οι τελικοί δικαιούχοι από τις όποιες δράσεις, με στόχο την κατάστρωση σχεδίων (agendas) μετάβασης προς τηναύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα τοπικά ενεργειακά ισοζύγια και την ορθολογική χρήση ενέργειας. Το 2019 θαπροκύψειδεύτερηπρόσκλησηπροςτιςΝησιωτικέςεκείνες Κοινότητες που επιθυμούν να λάβουν τεχνική υποστήριξη σε συγκεκριμένα έργα (π.χ. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, έργα εξοικονόμησης ενέργειας, εισαγωγή ηλεκτροκίνησης κλπ). Θα πρέπει να τονιστείότιηΓραμματείαδενπαρέχειάμεση οικονομική υποστήριξη.

Πληροφορίες:

Κατσαπρακάκης Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

MyriamCastanié, Clean Energy for EU IslandsSecretariat,Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σημείωση: το Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συμμετέχει ως εξωτερικός εταίρος (associatepartner) στη Γραμματεία του έργου «ΚαθαρήΕνέργειασταΕυρωπαϊκάΝησιά».

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.