Φεβρουαρίου 21, 2019

Δ.Δρόσος: Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ο λεγόμενος GDPR, τίθεται σε ισχύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 25 Μαΐου και φέρνει πολλές αλλαγές και πρόστιμα /video

Το 2018 θα είναι το έτος που θα αλλάξουν πολλά όσον αφορά στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων μας και αιτία γι’ αυτό είναι o Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων που τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου. Στόχος του είναι να υποχρεώσει τις εταιρείες που συλλέγουν και διαχειρίζονται τέτοια δεδομένα, να το κάνουν τηρώντας συγκεκριμένα στάνταρ ασφαλείας, με σκοπό την αντιμετώπιση κινδύνων. Ο δικηγόρος Δημήτρης Δρόσος μας  ενημερώνει για τις αλλαγές στον νέο αυτό κανονισμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τι προβλέπει ο GDPR;

Ο GDPR εστιάζει στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Ποια είναι αυτά; Πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ, η διεύθυνση κατοικίας, το email, τραπεζικοί λογαριασμοί ή η τοποθεσία, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να γίνει ταυτοποίηση ενός ατόμου. Στόχος του είναι να υποχρεώσει τις εταιρείες που συλλέγουν και διαχειρίζονται τέτοια δεδομένα, να το κάνουν τηρώντας συγκεκριμένα στάνταρ ασφαλείας, με σκοπό την αντιμετώπιση κινδύνων όπως η κλοπή ταυτότητας, η μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση και η διαδικτυακή παρενόχληση –μεταξύ άλλων.

Στην πράξη, ο GDPR αφορά κάθε επιχείρηση ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως κλάδου που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα φυσικών προσώπων (υπαλλήλων, συνεργατών, επισκεπτών, πελατών). Περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες για τη συλλογή, την οργάνωση, την αποθήκευση, τη διαβίβαση και τη διαγραφή κάθε τύπου πληροφορίας, υποχρεώνοντας παράλληλα τις εταιρείες να γνωστοποιούν ξεκάθαρα και με σαφήνεια στους χρήστες ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα τους, ποια δεδομένα επεξεργάζεται και γιατί.

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο ίδιος για όλα τα κράτη-μέλη ενώ αφορά ακόμα και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα σε άλλη χώρα εκτός της Ένωσης, αρκεί να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται  προσωπικά δεδομένα πολιτών της Ένωσης – κίνηση που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις εταιρείες με διακρατική δραστηριοποίηση καθώς πλέον δεν χρειάζεται να λάβουν υπ’ όψιν τυχόν εθνικές νομοθεσίες αλλά να προσαρμοστούν στον GDPR.

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.