Δεκεμβρίου 15, 2018

ΜΕ 7 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ ΚΩ

Ιανουαρίου 12, 2018 0

Προς : Τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

της εταιρίας «Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ»

Κοιν: Δήμαρχο Κω,

           ΜΜΕ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Καλούνται τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας  « Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ  » στην τακτική συνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρίας, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κως, την Τρίτη16Ιανουαρίου 2018 και  ώρα 13:00 μ.μ. με τα ακόλουθα  θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

  1. 1.    Α) Λήψη απόφασης για την ανανέωση αποκλειστικών ετήσιων συμβολαίων συντήρησης λογισμικού κρατήσεων SuccessfulSoftware, αντιγράφων ασφαλείας 2 GB (BackUp)κρίσιμων επιχειρησιακών δεδομένων, λογαριασμών για  Cloudemailaccountsκαι φιλοξενίας (SuccessfulWedHosting 1GB).
  2. B) Λήψη απόφασης για ανανέωση ετήσιας σύμβασης αποκλειστικήςσυντήρησης κεντρικής μονάδας UPS.

Γ) Λήψη απόφασης για ανανέωση ετήσιων συμβολαίων του Δήμος Νet, OTSκαι Ε-ΝΕΤ.

  1. 2.    Δεσμεύσεις κωδικών Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 2018.
  2. 3.    Λήψη απόφασης για την έγκριση πληρωμής πάγιων δαπανών ( εφημερίδες, συνδρομές, επιμελητήρια, κλπ.).
  3. 4.    Έγκριση μετάβασηςτου προέδρου της Μαρίνας στην Αθήνα για την παρακολούθηση της γλυπτικής σύνθεσης της Μαρίνας, βάσει των όρων της υπογραφείσας συμβάσης.  
  4. 5.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των έργων αποτύπωσης την ζημιών στη Μαρίνα Κω από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017.
  5. 6.    Λήψη απόφασης για διαφήμιση στο περιοδικό “ΙnflightMagazine” της QatarAirways.
  6. 7.    Διάφορα θέματα.

 

 

 

 

Με εκτίμηση

 

Μαραγκός Σεβαστιανός

Πρόεδρος Δ.Σ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.