Ιουνίου 18, 2018

«Δημοσίευση της προκήρυξης του προγράμματος «PHILOS» από το ΚΕΕΛΠΝΟ για την ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας στα νησιά»

Ιουλίου 13, 2017 0

Κως,  Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα: «Δημοσίευση της προκήρυξης του προγράμματος «PHILOS» από το ΚΕΕΛΠΝΟ για την ενίσχυση των Δημόσιων Δομών Υγείας στα νησιά»

Γνωστοποιείται ότι την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 δημοσιεύτηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  του Προγράμματος «PHILOS – Ολοκληρωμένη Επείγουσα Παρέμβαση Υγείας για την Προσφυγική Κρίση» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόσκληση αφορά στην σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου διακοσίων ενενήντα πέντε (295) θέσεων Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και διαφόρων υποστηρικτικών ειδικοτήτων.

Για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις προσωπικού:

ü  2 Ιατροί, ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Ορθοπεδικής

ü  2 Ιατροί, ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Παθολογίας

ü  2 Ιατροί, ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής

ü  1 Ιατρός, ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Ουρολογίας

ü  5 Νοσηλεύτριες, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας

ü  2 Μαίες, ΤΕ κατηγορίας

ü  1 Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηριών.

ü  2 Ψυχολόγοι, ΠΕ Ψυχολόγων

ü  2 Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητής

Για το ΕΚΑΒ Παράρτημα Μυτιλήνης (Τα ασθενοφόρα της Κω ανήκουν κεντρικά στο ΕΚΑΒ και Διοικητικά υπάγονται στο Παράρτημα Μυτιλήνης)

ü  Τομέας Κω: 7 Διασώστες / Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Συνολικά όλες οι θέσεις σε όλα τα νησιά ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Πρόσκλησης έχουν καταχωριστεί στο συνοδευτικό αρχείο.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΩ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.