Δεκεμβρίου 12, 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/07 ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΩ

Ιουλίου 08, 2017 0

                                                                                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας « Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ » στην τακτική συνεδρίαση που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρίας, λεωφόρος Γ. Παπανδρέου – Κως, την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1 : Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού ( άνω των ορίων) μειοδοτικού διαγωνισμού «Για την εκμίσθωση του δικαιώματος εργασιών χειρισμού μηχανημάτων στην επισκευαστική ζώνη του Τουριστικού Λιμένα Κω για τρία (3) έτη (2017-2019)
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για τη διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Μαρίνα στις 16/7/2017 στα πλαίσια του διεθνούς ιστιοπλοϊκού αγώνα RODOS CUP 2017»
Με εκτίμηση
Μαραγκός Σεβαστιανός
Πρόεδρος Δ.Σ.

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.