Ιανουαρίου 20, 2019

ΘΕΤΙΚΟΣ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ/ video

Θετικές κρίνουν τις  τροποποιήσεις  κανονισμού άρδευσης  της ΔΕΥΑΚ ο Αγροτικός Σύλλογος Κω.

Ο εκπρόσωπος του ΔΣ Δημήτρης Βαγγέλης μας μιλάει για τις τροποποίησης του κανονισμού άρδευσης και ευρύτερα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο Νησί . Οι επισημάνσεις αφορούν την  κλιμακωτή χρέωση και επίτευξη κοινωνικής και δίκαιης τιμολόγησης καθώς επίσης ότι πρέπει να γίνει στροφή στην ανάπτυξη πρασίνου με χαρακτηριστικά Μεσογειακού –Αιγαιακού Κωακού τοπίου..

 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΚΩ

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Διαχείριση υδάτινων πόρων, τροποποιήσεις  κανονισμού άρδευσης   Δήμου Κω.

Συνάντηση εκπροσώπων των ΔΣ των κλάδων του πρωτογενούς τομέα(αγρότες ,κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, λαϊκής αγοράς) πραγματοποιήθηκε με  πρωτοβουλία του Δήμου, προκειμένου να συζητηθούν προτάσεις τροποποίησης του κανονισμού άρδευσης Δήμου Κώ και ευρύτερα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στο Νησί. Το Δήμο εκπροσώπησαν οι: ΧατζηκαλύμνιοςΜιχαήλ ,αντιδήμαρχος υπεύθυνος και για τον πρωτογενή τομέα και ο Κιάρης Μηνάς πρόεδρος του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ

Την ερχόμενη Πέμπτη 11-5-2017 και ώρα 20:30 θα συνεδριάσει το ΔΣ του αγροτικού συλλόγου στο παλαιό Δημαρχείο του πρώην Δ. Δικαίου στο Ζηπάρι ,θα ενημερώσει και θα συζητήσει θέματα που αφορούν τον κλάδο.Στο εξής οι συνεδριάσεις θα γίνονται κάθε δεύτερη Πέμπτη  θα είναι  ανοικτές και επιθυμητή η συμμετοχή  με δικαίωμα λόγου. Χωρίς συμμετοχή κι αγώνα τα προβλήματα  δεν λύνονται.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ .

ΓΕΝΙΚΑ

Η  διαρκής παρατήρηση της λειτουργίας του δικτύου, καθώς και οι τροποποιήσεις του κανονισμού από τους υπεύθυνους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ με τη συμβολή των ίδιων των χρηστών αγροτών είναι επιβεβλημένες ,κρίνονται ως θετικές και πρέπει να στοχεύουν στην κλιμακωτή χρέωση και επίτευξη κοινωνικής και δίκαιης τιμολόγησης στη βάση της αρχής <<ο υπερκαταναλώνων πληρώνει>>.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

Η ανάπτυξη του τόπου από την οποία εξαρτάται η ζωή των παιδιών μας έχει ως θεμέλια, βασικές παραμέτρους που σχετίζονται άμεσα με τους φυσικούς πόρους και ιδιαίτερα το νερό.Επειδή ακούγεται και γράφεται ότι οι υπερ.- καταναλώσεις σχετίζονται με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, οι παραγωγοί σήμερα στο νησί εφαρμόζουν το σύστημα ποτίσματος με σταγόνες και επομένως ο έλεγχος των καταναλώσεων είναι εύκολος . Οι υπέρ-καταναλώσεις οφείλονται κυρίως σε κατάχρηση από γεωτρήσεις .Η ύδρευση και η άρδευση στο νησί γίνεται κυρίως  με γεωτρήσεις(πλην  λιμνοδεξαμενών και λίμνης πυλίου), συνεπώς η πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, λόγω ανεξέλεγκτης και ασύδοτης χρήσης θα έχει τεράστιο οικονομικό κόστος.

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

-σαφής διαχωρισμός χρήσεων ανάμεσα στο νερό ύδρευσης, στο νερό για τον πρωτογενή τομέα και το νερό για την τουριστική βιομηχανία.

-διαφοροποίηση τιμολογίων σύμφωνα με την παγκόσμια αρχή <<ο ρυπαίνων πληρώνει>> δηλαδή <<ο υπέρ-καταναλώνων πληρώνει>> .

-τιμολογιακή πολιτική υπερ των αδύναμων κοινωνικά τάξεων .

-στροφή στην ανάπτυξη πρασίνου με χαρακτηριστικά Μεσογειακού-Αιγαιακού-Κωακού τοπίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Α΄΄ Μικρή ανάλυση της κατάστασης.

Α.Σ.Κω.

(πληροφορίες Δ.Βαγγέλης 6945939553)

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.