Ιουλίου 18, 2018

                                                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νίσυρος 12-07-2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αρ. πρωτ:2400

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ                                             

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Δ/νση: Μανδράκι Νισύρου                                                        ΠΡΟΣ:

Ταχ. Κωδ: 85303                                                      Υπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Γ. Σταθάκη

Τηλ. 2242360501                                            Κοιν.: Γραφείο του Πρωθυπουργού

Φαξ: 22420 31330                                                      κ. Αλέξη Τσίπρα

E-mail:nisyros2@otenet.gr

 
 

Κύριε Υπουργέ,

Με μεγάλη μου έκπληξη διάβασα το χθεσινό δημοσίευμα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στον διαδικτυακό τόπο energypress.gr, ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την διαδικασία επιλογής στρατηγικού εταίρου στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το γεωθερμικό δυναμικό. Μεταξύ των περιοχών συμπεριλαμβάνεται και η Νίσυρος.

Κύριε Υπουργέ,

Έχουμε και στο παρελθόν κάνει παρεμβάσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Η Δημοτική αρχή του Δήμου Νισύρου, ο λαός της Νισύρου στην συντριπτική του πλειοψηφία, είναι ενάντια στο ενδεχόμενο εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας υψηλής ενθαλπίας στο νησί της Νισύρου. Η εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας στη Νίσυρο είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά κα εμπειρικά ότι θα έχει τεράστιες μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο γήινο και υδάτινο φυσικό περιβάλλον της Νισύρου. Να είστε σίγουρος ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον του νησιού μας. Θα προστατεύσουμε το περιβάλλον της Νισύρου χρησιμοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα.  Θα αποτρέψουμε με κάθε νόμιμο τρόπο οποιονδήποτε θελήσει να χρησιμοποιήσει τη Νίσυρο ως εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη γεωθερμία. Εάν οι τεχνικοί σύμβουλοι της ΔΕΗ Ανανεώσιμες δεν γνωρίζουν τις επιπτώσεις που θα έχει στο φυσικό περιβάλλον της Νισύρου η εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας, τότε είναι επικίνδυνοι για τον τόπο μας. Εάν το γνωρίζουν και σιωπούν τότε είναι διπλά επικίνδυνοι.

Κύριε Υπουργέ,

Η κίνηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ακυρώνει πλήρως το πρόσφατα ψηθισθέν στη βουλή πρωτοποριακό στα παγκόσμια δεδομένα νομοσχέδιο  4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες, την 29-1-2018, που δημιουργεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο ανάπτυξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε τοπικές κοινωνίες και ταυτόχρονα  προωθεί την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στον ενεργειακό τομέα.

Εκ μέρους του λαού της Νισύρου σας ζητώ να παρέμβετε άμεσα ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος που θα αντιμετωπίσει η Νίσυρος από τις μονομερείς ενέργειες της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Με εκτίμηση

 

Καθηγητής Χριστοφής Ι. Κορωναίος

Δήμαρχος Νισύρου                    

ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Λιμενικού Ταμείου Κώ-Νισύρου-Αστυπάλαιας για το οικονομικό έτος 2018. Για το λιμάνι του Μανδρακίου Νισύρου οι δαπάνες ανέρχονται στο ύψος των 79.400 ευρώ και για την μαρίνα των Πάλων οι δαπάνες είναι του ύψους των 115.500 ευρώ.

Για το 2017 οι πληρωθείσες δαπάνες για το μεν λιμάνι Μανδρακίου ήταν 61.800 ευρώ και για την μαρίνα των Πάλων ήταν 83.049 ευρώ.

Το 2017 το Λιμενικό ταμείο ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας που απαιτείται σύμφωνα με τις προβλέψεις τις ισχύουσας νομοθεσίας για την «αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού λιμένα Μανδρακί-ου Νισύρου» και έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες. Συμπερασματικά ενέκρινε σκόπιμο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΚΩ, να λάβει την απόφαση για την «αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού λιμένα Μανδρακίου Νισύρου». Με βάση τις παρατηρήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια, το τεχνικό τμήμα του ΔΛΤ ΚΩ, εκτιμά ότι το σχετικό κόστος της μελέτης θα κυμανθεί από 250.000,00€ έως 350.000,00€, ενώ το συνολικό κόστος κατασκευής θα κυμανθεί από 2.500.000,00€ έως 3.500.000,00€. Το έργο υποβλήθηκε  από το ΛΤ ΚΩ στο Πρόγραμμα Ειδικού Αναπτυξιακού Σκοπού του Ν. Αιγαίου. Το ΥΠΟΜΕΔΙ υπέγραψε σαν Διευθύνουσα Υπηρεσία (διεύθυνση Δ4) στο σχετικό τεχνικό Δελτίο και επομένως ανέλαβε την υποχρέωση να επιβλέψει την ωρίμανση και την εκτέλεση του έργου (ΜΟΔ). Η ΜΟΔ ανέλαβε τη συνεχή παρακολούθηση για την έκδοση των σχετικών αδειών και αδειοδοτήσεων

Στο Διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Κώ-Νισύρου-Αστυπάλαιας συμμετέχουν ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος και ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Διαμαντής Χαρτοφύλης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ

ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ  

Οι Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου Α.Ε. (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. Α.Ε.) προκηρύσσουν ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης στο έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου».

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεσή του ανέρχεται, τουλάχιστον, στο ποσό των 5.000.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φόρου Προστιθεμένης Αξίας, θα καλύψει δε τις δαπάνες για την ανακαίνιση, για την αναβάθμιση και την επέκταση του υφιστάμενου συγκροτήματος, για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης για την εκπόνηση των μελετών και την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Από το ποσό αυτό, τουλάχιστον, 3.500.000 ευρώ θα διατεθούν για την εκτέλεση των οικοδομικών και των δομικών εργασιών, ενώ, τουλάχιστον, 1.500.000 ευρώ για τα Η/Μ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με οριζόμενα, αναλυτικά, στην  προκήρυξη 1/2017.

 Η προκήρυξη και τα συνημμένα σε αυτήν είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο:

• των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. Α.Ε.:  http://dhtoyrenaeota.gr/index.html, και

• του Δήμου Νισύρου: www.nisyros.gr.

Όσοι επιθυμούν να έχουν στη διάθεσή τους σε έντυπη μορφή την προκήρυξη και τα συνημμένα σε αυτήν πρέπει να υποβάλουν γραπτό αίτημα στα γραφεία των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. Α.Ε.

Τα ζητηθέντα παραδίδονται το μεσημέρι της επομένης με την καταβολή ποσού 200,00 ευρώ.

Κάθε ενδιαφερόμενος, προκειμένου να συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία, καταθέτει κλειστό και σφραγισμένο φάκελο έως την 16η Μαρτίου 2018 (ώρα: 15.00).

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση την Τετάρτη 21η Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.

Αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, η χρηματοδότηση, η ανακαίνιση και η ανακατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση των υποδομών εντός του ακινήτου με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονου θερμαλιστικού-υδροθεραπευτικού κέντρου και ξενοδοχειακού συγκροτήματος, που θα περιλαμβάνει τουριστικές εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων και θα παρέχει υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.

Στον ανοικτό, διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό συμμετέχουν οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή ενώσεις τους, εφόσον είναι πολίτες ή έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε κράτος που έχει κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε κράτος που έχει υπογράψει διμερή συμφωνία  ή συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία προβλέπεται αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων παραχώρησης στα κράτη μέρη της συμφωνίας.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων αυτή δεν απαιτείται να έχει συγκεκριμένη νομική μορφή, τα μέλη της ευθύνονται δε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση ορίζεται κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, δεν μεταβάλλεται καθόλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και καθορίζει δεσμευτικά το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν δηλώσει μελετητή ή μελετητές, εργοληπτική εταιρεία ή εταιρεία για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου πρέπει να διαθέτει ελάχιστη εμπειρία τριών ετών τόσο στην ανακαίνιση, στην επέκταση και την αναβάθμιση διατηρητέων κτιρίων και ξενοδοχειακών μονάδων όσο και στη λειτουργία, στη συντήρηση και την εκμετάλλευσή τους. Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση συμβάσεών του, υπογεγραμμένων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Η διάρκεια της σύμπραξης, περιλαμβανομένης και της περιόδου ανάπτυξης, ορίζονται στα 30 έτη. Με τη συμπλήρωσή της είναι δυνατή η παράταση για ακόμη 10 έτη, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας της ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. με την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σύμβαση σύμπραξης.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι μικρότερος των έξι (6) μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία κάθε υποψήφιος καταθέτει μαζί με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά εγγυητική επιστολή στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης πέραν της χρηματοδότησης του έργου θα καταβάλλει στις ΔΗ.ΤΟΥ.Ρ.Ε.Ν. ετήσιο μίσθωμα στο, κατ’ ελάχιστον, ύψος των 25.000 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο, ανά πενταετία, σε ποσοστό ίσο με τη μεταβολή, κατά την περίοδο που μεσολάβησε από τον προηγούμενο υπολογισμό του μισθώματος, του ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή.

Αρμόδιος για την επικοινωνία ορίζεται ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος

α) με αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας: 2242031303

β) αριθμό συσκευής τηλεομοιοτυπίας: 2242049535  και

γ) ηλεκτρονική διεύθυνση:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης.

Περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 24η Νοεμβρίου 2017 και τροποποίηση αυτής την 27 Νοεμβρίου 2017

Σελίδα 1 από 8
© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.