Αυγούστου 25, 2019

27ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ιουνίου 06, 2019 0

27ο Διεθνές Συνέδριο
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα – 
Αξιολόγηση, Διοίκηση, Αναλυτικά Προγράμματα, 
Διδακτικό Υλικό
 

Πάτρα, 28-30 Ιουνίου 2019
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Αποστολή εισηγήσεων-ανακοινώσεων μέχρι 20 Ιουνίου 2019

Δηλώσεις συμμετοχής:

Εισηγητές

Ακροατές

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://ipode.gr/conference/27conference/

E-mail επικοινωνίας για το 27ο Διεθνές Συνέδριο: 27synedrio@ipode.gr

----------------------------------------

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.