Αυγούστου 19, 2019

Πού ψηφίζουν οι κάτοικοι της Κω - Δείτε ΠΙΝΑΚΑ

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι διευθύνσεις των εκλογικών τμημάτων στα οποία θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι ψηφοφόροι της περιοχής μας.

Πολλά από τα τμήματα είναι χωρισμένα σε Α και Β τμήμα σύμφωνα με όσα προβλέπει ο εκλογικός νόμος, λόγω της τετραπλής εκλογικής διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί αφού εκτός από τις εκλογές σε δήμους και περιφέρεια, θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη κοινοτικών συμβουλίων και των αντιπροσώπων στην Ευρωβουλή.

Σε αυτά έχουν περιληφθεί και οι ειδικοί εκλογείς, όπως τα πληρώματα των πλοίων και σκαφών κάθε είδους, οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις.

117Α

ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Από : ΑΓΑΔΑΚΗ - ΑΝΝΑ Εως : ΕΨΙΜΟΥ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

 

117Β

ΚΩ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Από : ΑΓΑΔΑΚΗ - ΑΝΝΑ Εως:ΕΨΙΜΟΥ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

 

118Α

ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Από : ΖΑΙΜΑΚΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Εως : ΚΑΤΣΟΥΒΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

 

118Β

ΚΩ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Από : ΖΑΙΜΑΚΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Εως : ΚΑΤΣΟΥΒΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

 

119Α

ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Από:ΚΑΨΑΛΑΚΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΛΥΡΙΣΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

8180

8235

119Β

ΚΩ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Από:ΚΑΨΑΛΑΚΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως: ΛΥΡΙΣΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

 

120Α

ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

α) Από : ΜΑΔΟΝΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως:ΝΤΟΒΕΛΛΟΥ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΛΥΚΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

 

120Β

ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

α) Από : ΜΑΔΟΝΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως:ΝΤΟΒΕΛΛΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΛΥΚΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

 

121A

ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

α) Από : ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ - ΗΛΙΑΣ

Εως ; ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ - ΙΣΑΑΚ β) Όλοι οι Ετεροδημότες

ΛΥΚΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

 

121Β

ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Από:ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ- ΗΛΙΑΣ

Εως : ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ

- ΙΣΑΑΚ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

 

122Α

ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Από : ΠΟΣΣΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ Εως : ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

 

122Β

ΚΩ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Από : ΠΟΣΣΑ - ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Εως: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

 

123 A

ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Από : ΦΥΤΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Εως : ΨΑΡΡΟΥ- ΕΛΕΝΗ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

8165

123Β

ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Από:ΦΥΤΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Εως:ΨΑΡΡΟΥ- ΕΛΕΝΗ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

 

124Α

ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΥΛΙΟΥ

α) Από : ΑΓΑΔΑΚΗ - ΑΝΘΟΥΛΑ

Εως:ΔΡΟΣΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ

 

124Β

ΚΩ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΥΛΙΟΥ

α) Από : ΑΓΑΔΑΚΗ - ΑΝΘΟΥΛΑ

Εως:ΔΡΟΣΟΥ- ΧΡΗΣΤΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ

 

125Α

ΚΩΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΥΛΙΟΥ

α) Από : ΕΛΛΗΝΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΕως : ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ - ΦΡΑΤΖΗΣβ) Όλοι οι Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ

Προαναχωρισιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών Κω

125Β

ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΥΛΙΟΥ

Από:ΕΛΛΗΝΑ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Εως:ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ- ΦΡΑΤΖΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ

 

126Α

ΚΩ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΥΛΙΟΥ

Από : ΚΕΦΑΛΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως:ΜΑΝΩΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ

8245

126Β

ΚΩ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΥΛΙΟΥ

Από:ΚΕΦΑΛΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως:ΜΑΝΩΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ

 

127Α

ΚΩ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΥΛΙΟΥ

Από : ΜΑΡΑΓΚΟΥ - ΜΑΡΙΝΑ

Εως :ΠΑΧΩΠΟΥ- ΤΟΥΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ

8225

127Β

ΚΩ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΥΛΙΟΥ

Από : ΜΑΡΑΓΚΟΥ - ΜΑΡΙΝΑ

Εως :ΠΑΧΩΠΟΥ- ΤΟΥΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ

 

128Α

ΚΩ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΥΛΙΟΥ

Από : ΠΕΚΟΡΑΡΟ - ΣΥΛΒΑΙΝ

Εως : ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ

8230

128Β

ΚΩ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΥΛΙΟΥ

Από:ΠΕΚΟΡΑΡΟ - ΣΥΛΒΑΙΝ

Εως : ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΑΡΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΙΟΥ

 

129Α

ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΥΛΙΟΥ

Από:ΤΣΑΝ1 - εΧνΤΑ

Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΕΠ ΠΥΛΙΟΥ

8190

129Β

ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΥΛΙΟΥ

Από:ΤΣΑΝΙ - ΕΛΝΤΑ

Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ -

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Κ. ΠΥΛΙΟΥ

 

130Α

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

Από : ΑΒΡΙΘΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εως:ΔΡΟΣΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

8240

130Β

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

Από : ΑΒΡΙΘΗ -

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως:ΔΡΟΣΟΥ -

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

 

131Α

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

Από : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εως : ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Κω Πυροσβεστική υπηρεσία αεροδρομίου

Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλειδών

131Β

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

Από : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εως : ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

 

132Α

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

α) Από : ΚΡΗΤΙΚΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εως:ΠΑΠΠΟΥΛΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ β) Όλοι οι Ετεροδημότες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

8175

132Β

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

Από : ΚΡΗΤΙΚΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εως:ΠΑΠΠΟΥΛΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

 

133Α

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

α) Από : ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Εως : ΤΟΡΟΣΙΑΝ - ΕΛΕΟΝΟΡΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

8295

133Β

ΚΩ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

α) Από : ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Εως : ΤΟΡΟΣΙΑΝ - ΕΛΕΟΝΟΡΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

 

134Α

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

Από : ΤΡΙΚΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως:ΨΑΡΡΑΚΟΥ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

 

134Β

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

Από : ΤΡΙΚΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΨΑΡΡΑΚΟΥ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ

 

135Α

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

α) Από : ΑΒΝΤΟΥΛΙ - ΤΟΜΟΡ

Εως:ΚΑΡΥΔΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ β) Όλοι οι Ετεροδημότες

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

Λιμενικός σταθμός

Καρδάμαινας

135Β

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

Από : ΑΒΝΤΟΥΛΙ - ΤΟΜΟΡ

Εως:ΚΑΡΥΔΗΣ-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

 

136Α

ΚΩΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

Από : ΚΑΣΙΟΥ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕως : ΝΤΙΝΩΡΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

 

136Β

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΑΡΔΑΜΑ! Ν ΑΣ

Από : ΚΑΣΙΟΥ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Εως : ΝΤΙΝΩΡΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

 

137Α

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

α) Από : ΝΤΙΣΙΟ - ΜΑΡΙΝΑ Εως :ΣΟΦΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

 

137Β

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

α) Από : ΝΤΙΣΙΟ - ΜΑΡΙΝΑ Εως:ΣΟΦΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

 

138Α

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

α) Από : ΣΟΦΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Εως : ΨΥΡΗΣ - ΣΤΕΡΓΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

 

138Β

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

α) Από : ΣΟΦΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Εως : ΨΥΡΗΣ - ΣΤΕΡΓΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

 

139Α

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΥ

α) Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΙΩΣΗΦ

Εως: ΔΗΜΗΤΡΑΚΙΟΥ - ΧΡΥΣΗ

β) Όλοι οι Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ

 

139Β

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΙΩΣΗΦ

Εως : ΔΗΜΗΤΡΑΚΙΟΥ - ΧΡΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ

 

140Α

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΥ

Από : ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ - ΑΝΕΖΟΥΛΛΑ Εως:ΚΑΠΙΡΗΣ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ

 

140Β

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΥ

Από : ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ - ΑΝΕΖΟΥΛΛΑ Εως : ΚΑΠΙΡΗΣ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ

 

141Α

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΥ

Από : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΛΥΡΙΣΤΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ

 

141Β

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΥ

Από : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΛΥΡΙΣΤΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ

 

142Α

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΥ

α) Από : ΜΑΜΑΛΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Εως: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ

 

142Β

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΥ

α) Από : ΜΑΜΑΛΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Εως : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ- ΧΡΥΣΟΥΛΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΟΥ

 

143Α

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΥ

Από :

ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Εως: ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ-

ΜΑΡΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΟΥ

 

143Β

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΥ

Από :

ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Εως : ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ - ΜΑΡΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ

 

144Α

ΚΩ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΥ

Από : ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ

Εως :ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ- ΞΕΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ

 

144Β

ΚΩ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΥ

Από : ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ

Εως:ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ- ΞΕΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ

 

145Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ - ΛΕΜΟΝΙΑ

Εως :ΑΝΘΟΥΛΗΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

17640 12069 12099

145Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΑΒΑΓΙΑΝΝΗ - ΛΕΜΟΝΙΑ

Εως:ΑΝΘΟΥΛΗΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ

10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

146Α

ΚΩΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΑΝΙΑΙ - ΑΛΚΕΤΑΕως : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΧΡΗΣΤΟΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

146Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΑΝΙΑΙ - ΑΛΚΕΤΑ Εως : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

147Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΒΑΣΙΛΗ - ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Εως:ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

147Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΒΑΣΙΛΗ - ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Εως:ΓΕΡΑΣΚΛΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

148Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Εως : ΓΙΩΡΓΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

148Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΓΕΡ0ΒΑΣ1ΛΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ Εως : ΓΙΩΡΓΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

149Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΓΚΑΒΡΙΛΙΔΗ - ΓΚΡΙΓΚΟΛ

Εως : ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

149Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΓΚΑΒΡΙΛΙΔΗ - ΓΚΡΙΓΚΟΛ

Εως: ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΗΣ -

ΣΠΥΡΙΔΩΝ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

150Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΔΙΒΟΛΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως:ΖΕΡΒΟΥ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

150Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΔΙΒΟΛΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως:ΖΕΡΒΟΥ- ΝΕΚΤΑΡΙΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

151A

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΖΗΚΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εως:ΚΑΒΑΞΗΣ- ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

151Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΩ

Από : ΖΗΚΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εως:ΚΑΒΑΞΗΣ- ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

152Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΚΩ

Από : ΚΑΒΒΑΔΑ - ΘΕΚΛΗ

Εως:ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΧΡΥΣΗ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

152Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΚΑΒΒΑΔΑ - ΘΕΚΛΗ Εως : ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΧΡΥΣΗ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

153Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΚΑΜΟΥΣΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εως ; ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ - ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

153Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΚΑΜΟΥΣΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εως : ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ - ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

154Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΚΑΡΑΛΑΚΗ - ΝΟΥΛΙΦΕΡ

Εως:ΚΕΝΤΟΥΡΗΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

154Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΚΑΡΑΛΑΚΗ - ΝΟΥΛΙΦΕΡ

Εως:ΚΕΝΤΟΥΡΗΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

155Α

ΚΩΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΚΕΟΣΙΔΗ -

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΕως : ΚΟΡΔΙΣΤΟΥ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑβ) Όλοι οι

Κοινοτικοί Εκλογείς

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

155Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΚΕΟΣΙΔΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εως : ΚΟΡΔΙΣΤΟΥ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

156Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΚΟΡΕΛΙΔΗ - ΓΙΑΝΝΑ

Εως : ΚΟΥΠΕΛΗΚΑΒΑΣ - ΟΥΣΕΙΝ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

156Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΚΟΡΕΛΙΔΗ - ΓΙΑΝΝΑ

Εως : ΚΟΥΓΙΕΛΗΚΑΒΑΣ - ΟΥΣΕΙΝ β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

157Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από:ΚΟΥΡΑΝΟΥ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εως:ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

157Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από:ΚΟΥΡΑΝΟΥ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εως:ΚΥΡΑΝΟΥΔΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

158Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΚΥΡΙΑΖΗ - ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Εως:ΛΑΟΥΜΤΖΗΣ-

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

Λιμεναρχείο Κώ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩ

158Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΚΥΡΙΑΖΗ - ΣΤΑΜΑΤΙΑ Εως : ΛΑΟΥΜΤΖΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ

 

159Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από:ΛΑΠΑ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Εως : ΜΑΝΙΟΓΛΟΥ - ΧΑΣΑΝ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ

Β'Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδ/σου Κω/Επιτελειο

159Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από:ΛΑΠΑ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Εως : ΜΑΝΙΟΓΛΟΥ - ΧΑΣΑΝ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ

 

160Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από:ΜΑΝΟΣ- ΛΑΜΠΡΟΣ Εως:ΜΑΧΜΟΥΤΗ- ΛΕΟΝΑΡΝΤ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ

8200

160Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από:ΜΑΝΟΣ- ΛΑΜΠΡΟΣ

Εως : ΜΑΧΜΟΥΤΗ- ΛΕΟΝΑΡΝΤ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ

 

161A

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΜΕΓΡΕΜΗ - ΜΑΡΙΑ Εως : ΜΠΑΛΤΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ

 

161Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΜΕΓΡΕΜΗ - ΜΑΡΙΑ Εως : ΜΠΑΛΤΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ

 

162Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΜΠΑΜΠΑΓΙΩΦ - ΡΕΝΑΤΑ

Εως : ΝΙΑΝΙΑΣ - ΗΛΙΑΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΩ

162Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΜΠΑΜΠΑΓΙΩΦ - ΡΕΝΑΤΑ

Εως: ΝΙΑΝΙΑΣ - ΗΛΙΑΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ

 

163Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΝΙΚΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Εως: ΠΑΙΖΑΝΟΓΛΟΥ- ΧΑΓΙΑΤΗ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ

 

163Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από: ΝΙΚΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εως : ΠΑΙΖΑΝΟΓΛΟΥ - ΧΑΓΙΑΤΗ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ

 

164Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΠΑΚΑΚΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Εως:ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ- ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ

 

164Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από:ΠΑΚΑΚΗΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ Εως : ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩ

 

165Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΠΑΠΑΡΙΤΣΙΔΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ

Εως : ΠΑΤΑΚΟΥ -

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

1ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

165Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΠΑΠΑΡΙΤΣΙΔΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ Εως : ΠΑΤΑΚΟΥ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

1ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

166Α

ΚΩΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΠΑΤΑΛΑΡΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΑΕως : ΠΙΖΑΝΙΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

8250 8160

166Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΠΑΤΑΛΑΡΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΑ Εως: ΠΙΖΑΝΙΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

167Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΠΙΚΑΤΖ- ΝΑΝΤΙΑ

Εως : ΡΙΧΤΕΡ - ΜΑΡΙΑ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

8151

167Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από: ΠΙΚΑΤΖ-ΝΑΝΤΙΑ Εως : ΡΙΧΤΕΡ - ΜΑΡΙΑ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

 

168 A

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΡΟΔΙΤΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΣΒΟΥΡΕΝΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

8255 8260 8265

168Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΡΟΔΙΤΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εως : ΣΒΟΥΡΕΝΟΥ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

 

169Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από:ΣΒΥΝΟΣ- ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εως : ΣΟΥΤΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

8210

169Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από:ΣΒΥΝΟΣ- ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εως : ΣΟΥΤΙ - ΓΙΩΡΓΟΣ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

 

170Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΣΟΦΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ Εως : ΤΑΣΑΚΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

β'Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδ/σου ΤΤ Κω

170Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΣΟΦΑΚΗ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ Εως : ΤΑΣΑΚΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

 

171A

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΤΑΣΙΓΕΩΡΓΟΥ - ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Εως:ΤΡΑΚΟΣΣΑΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

 

171Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΤΑΣΙΓΕΩΡΓΟΥ - ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Εως:ΤΡΑΚΟΣΣΑΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

 

172Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ

Εως : ΤΣΑΤΤΑΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ β) Όλοι οι Ετεροδημότες

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

 

172Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από:ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ- ΕΙΡΗΝΗ

Εως : ΤΣΑΤΤΑΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

 

173Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

α) Από : ΤΣΕΑ - ΛΕΛΟΥΔΑ

Εως:ΦΑΛΑΡΗ- ΖΩΓΡΑΦΙΑ β) Όλοι οι Ετεροδημότες

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

 

173Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΤΣΕΑ - ΛΕΛΟΥΔΑ Εως:ΦΑΛΑΡΗ- ΖΩΓΡΑΦΙΑ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

 

174Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΦΑΝΑΙΛΙΔΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εως : ΧΑΛΤΖΙΕΒ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

8205

174Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΦΑΝΑΙΛΙΔΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εως : ΧΑΛΤΖΙΕΒ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

 

175Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΧΑΜΑΜΤΖΗ - ΑΦΕΤ

Εως : ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ - ΑΡΗΣ

ΕΠΑΛ ΚΩ

8195

175Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΧΑΜΑΜΤΖΗ - ΑΦΕΤ

Εως : ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ - ΑΡΗΣ

ΕΠΑΛ ΚΩ

 

176Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από:ΧΑΤΖΗΜΑΖΑΡΑ- ΖΩΗ

Εως : ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΠΑΛ ΚΩ

8170

176Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από : ΧΑΤΖΗΜΑΖΑΡΑ - ΖΩΗ

Εως : ΧΑΤΖΗΦΟΥΝΤΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΠΑΛ ΚΩ

 

177Α

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από:ΧΑΤΖΗΧΑΛΗΛ - ΑΙΣΟΥ

Εως : ΨΩΜΑΛΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΠΑΛ ΚΩ

 

177Β

ΚΩ

ΚΩ

ΕΚΛ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΩ

Από:ΧΑΤΖΗΧΑΛΗΛ - ΑΙΣΟΥ

Εως: ΨΩΜΑΛΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΠΑΛ ΚΩ

 

ΕΙΔΙΚΟ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΩ

ΕΚΟΓΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ

69 παρ. 2 του

ΠΔ26/2012

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΩ

Κατάστημα Κράτησης Κω Αστυνομικό Τμήμα Κω

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.