Δεκεμβρίου 09, 2018

Μ.ΚΟΝΣΟΛΑΣ: ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΖΕΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Δεκεμβρίου 27, 2017 0

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Στραγγαλίζεται οικονομικά ο Δήμος Νισύρου με τη διάταξη για τον καθορισμό των ορίων στα αναλογικά μισθώματα των λατομείων»

Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται στο Δήμο Νισύρου από τις διατάξεις του νομοσχεδίου που καθορίζουν τα ανώτατα όρια των αναλογικών μισθωμάτων των λατομείων, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάνος Κόνσολας.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας, η συγκεκριμένη διάταξη έχει οριζόντια χαρακτηριστικά και δεν εξετάζει τις περιπτώσεις Δημοτικών Λατομείων που η εκμετάλλευσή τους αποφέρει έσοδα στους Δήμους.

Πρακτικά, η εφαρμογή της οριζόντιας αυτής διάταξης, προκαλεί σημαντική μείωση εσόδων σε μικρούς νησιωτικούς Δήμους, όπως η Νίσυρος, που έχει ως πάγιο και ετήσιο έσοδο από την εκμετάλλευση του λατομείου ένα ποσό που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Με τα έσοδα αυτά, υλοποιούνται έργα και παρεμβάσεις σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την αυτοδιοίκηση, αναφέρει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.

Ο κ. Κόνσολας ζητά να διαφοροποιηθεί η σχετική διάταξη και να υπάρξει αναλογική αύξηση στα ποσοστά των μισθωμάτων που αποδίδονται στους Δήμους ή τις Περιφέρειες που φιλοξενούν λατομικές δραστηριότητες, σε σχέση με αυτά που αποδίδονται στο δημόσιο.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Απώλεια εσόδων για τους Δήμους από τις διατάξεις του νομοσχεδίου που καθορίζει τα ανώτατα όρια των αναλογικών μισθωμάτων των λατομείων»

Κύριε Υπουργέ,

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο σχέδιο νόμου: «Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις», προχωρά σε ρυθμίσεις για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων των αναλογικών μισθωμάτων των λατομείων.

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει οριζόντια χαρακτηριστικά και δεν εξετάζει τις περιπτώσεις Δημοτικών Λατομείων που η εκμετάλλευσή τους αποφέρει έσοδα στους Δήμους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, τα ανώτατα όρια του αναλογικού μισθώματος για τα λατομεία καθορίζονται σε ποσοστό 8% επί της τιμής πώλησης των εξορυσσόμενων προϊόντων, 10% επί της τιμής πώλησης των ακατέργαστων παραπροϊόντων και 5% επί της τιμής πώλησης των εντός του λατομείου επεξεργασμένων προϊόντων ή παραπροϊόντων στο δάπεδο του λατομείου.

Πρακτικά, η εφαρμογή της οριζόντιας αυτής διάταξης, προκαλεί σημαντική μείωση εσόδων σε μικρούς νησιωτικούς Δήμους, όπως η Νίσυρος.

Αυτό συμβαίνει γιατί, πέρα από τη συγκεκριμένη διάταξη, που μειώνει τα έσοδα του Δήμου, η ελαφρόπετρα που εξορύσσεται από το εκεί λατομείο, χαρακτηρίζεται, πλέον, με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου ως βιομηχανικό ορυκτό ενώ μέχρι σήμερα εντασσόταν στην κατηγορία των αδρανών υλικών.

Είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη διάταξη, στραγγαλίζει οικονομικά το Δήμο Νισύρου που αυτή τη στιγμή έχει ως πάγιο και ετήσιο έσοδο από την εκμετάλλευση του λατομείου ένα ποσό που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Με τα έσοδα αυτά, υλοποιούνται έργα και παρεμβάσεις σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την αυτοδιοίκηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν προτίθεται να διαφοροποιήσει τη σχετική διάταξη για τα Δημοτικά Λατομεία, όπως αυτό της Νισύρου.

2. Εάν στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να υπάρξει αναλογική αύξηση στα ποσοστά των μισθωμάτων που αποδίδονται στους Δήμους ή τις Περιφέρειες που φιλοξενούν λατομικές δραστηριότητες, σε σχέση με αυτά που αποδίδονται στο δημόσιο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.