Μαρτίου 23, 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ

Μαρτίου 14, 2018 0

Είμαστε στην περίεργη θέση, για ακόμα μια φορά, να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες κι αυτό διότι κάποιοι, ενδεχομένως δεν καταλαβαίνουν ή δεν συμμερίζονται τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν από τον ορισμό ενός FINAL FOUR, σε περίοδο που υπάρχουν υποχρεώσεις των αθλητών μας και προπονητών σε άλλες επίσημες διοργανώσεις.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 αγωνίζεται η αντρική ομάδα μας στην Αθήνα δίνοντας μάλιστα αγώνα ανόδου και όπως είναι γνωστό σε όλους υπάρχουν και έφηβοι που στελεχώνουν την ομάδα μας. Παράλληλα ο προπονητής μας στην εφηβική ομάδα είναι ο ίδιος και στις νεανίδες , και το FINAL FOUR των νεανίδων  το διοργανώνουμε στην Κω τις ίδιες ακριβώς ημερομηνίες.

Πρέπει δε να τονίσουμε ότι με κάθε τρόπο ενημερώσαμε εγκαίρως για το πρόβλημα που προέκυπτε αλλά δεν υπήρξε κάποια διαφοροποίηση στα πλάνα της  ΤΕ ΕΟΚ ΔΩΔ/ΣΟΥ.

Δεν έγινε τίποτα για να μπορέσει ο σύλλογος μας να πάρει μέρος στο FINAL FOUR εφήβων στην Λέρο. Παρουσιαζόμαστε από διάφορες πηγές και ως σύλλογος χωρίς υπευθυνότητα και σωστή νοοτροπία στην λειτουργία των τμημάτων υποδομής. Ξεχνούν  κάποιοι να αναφέρουν ότι για δεκαετίες είμαστε ο μοναδικός σύλλογος στα Δωδεκάνησα που κάθε χρόνο παίρνει μέρος σε όλες τις διοργανώσεις της Δωδεκανήσου σε όλα τα τμήματα και σε αγόρια και σε κορίτσια. Είναι λοιπόν , τουλάχιστον άστοχο και άδικο να μας κατηγορούν κάποιοι για ασυνέπεια ή ανευθυνότητα για τον  τρόπο που λειτουργούμε.

Λυπούμαστε ειλικρινά για την μη συμμετοχή μας, αλλά αυτό τελικά ήταν προϊόν άλλων παραγόντων και όχι της  δική μας διάθεσης   και ευθύνης.

Παραθέτουμε και την επιστολή, η οποία στάλθηκε  προς την αρμόδια αρχή και ενημερώνει για την αναγκαστική αποχώρηση μας από το FINAL FOUR :

<<Μετηνπαρούσασαςγνωρίζουμε  ότιως  Σύλλογοςδηλώνουμετηνπαραίτησήμας  απότοF4 τωνεφήβωνπουπρόκειταιναδιεξαχθεί  στηΝήσοΛέροτοπροσεχέςΣαββατοκύριακο.

Ηαπόφασήμαςαυτήανκαιμαςλυπεί  ιδιαίτερα,  αποτελείγιαεμάςμονόδρομογιατουςλόγουςπουήδησαςέχουμεεκθέσειεπανειλημμένως,  τόσοεγγράφωςόσοκαι  τηλεφωνικά.

ΑνκαιησυμμετοχήτουεφηβικούτμήματοςστοF4 θα «στεναχωρούσεπολλούς» , καθόσονφέτος  τοσυγκεκριμένοτμήμαείναιμέχριστιγμήςαήττητο  καιπαρόλοπουαπότονΣύλλογόμαςπροτάθηκανέγκαιρακαι  εγγράφως  αρκετέςεναλλακτικέςλύσεις  δυστυχώςδενεισακουστήκαμε.

Καιγιαναγίνουμεποιοσυγκεκριμένοι ,  δενείναιδυνατή  όπωςκαταλαβαίνετεηφυσικήπαρουσίαμελώντουσυλλόγουταυτόχρονασεδύο (2) νησιά, αφούακριβώςτιςίδιεςημερομηνίεςείμαστεδιοργανωτέςτουF4 τωννεανίδωνστονησίμας.

Καταληκτικάθαθέλαμεναενημερώσουμεότι  σήμεραγίναμεδέκτεςανεξήγητηςεπίθεσηςαπόμέροςτουηλεκτρονικούτύπου. Δηλώνουμελοιπόν  ρητάότιείστεελεύθεροιναδιαθέσετεσταμέσα, έντυπακαιηλεκτρονικά, όλαταέγγραφαταοποίασαςέχουμεήδηαποστείλεικαιαποδεικνύουντουςλόγουςπαραίτησήςμαςαπότοF4 τωνεφήβων.

Πιστεύουμεότιημέχρισήμερααγαστήσυνεργασίαμαςθασυνεχιστείκαιστομέλλον.

Μεφιλικούςχαιρετισμούς >>

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                    Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                                                                      ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

© 2017 Δημοτική Τηλεόραση Κω - All Rights Reserved.